A A A
Objavljeno: 
Wednesday, April 15, 2020 - 15:30

Call centar - 19100

Broj 19100 rezervisan je za besplatne pozive ka Call centru, kao centralnom mjestu na kojem kupci mogu pronaći odgovore za sve svoje probleme i nedoumice i dobiti blagovremenu i tačnu informaciju o svim relevantnim pitanjima u vezi sa uslugama EPCG, računom i distribucijom električne energije.

Potrošači uslugu u Call centru mogu dobiti 24 sata dnevno. Operateri su potrošačima na raspolaganju svakog radnog dana od 8 do 20h, dok  su usluge na govornom automatu dostupne 24 sata, svakog dana u sedmici.

Putem govornog automata, potrošači jednostavnim ukucavanjem pretplatnog broja, mogu da dobiju informacije o poslednjem računu i stanju ukupnog dugovanja 24 sata dnevno, svakog dana u sedmici, zatim informacije o načinu reklamiranja računa, načinima plaćanja računa bez provizije, aktivaciji sms i e bill servisa, kontaktima za prijavu kvara, priključenju na mrežu i sl, odabirom ponuđenih opcija na govornom automatu.

U direktom razgovoru sa operaterom, svakog radnog dana od 08 - 20h potrošači se takođe mogu informisati o statusu podnijetog prigovora, mogućnostima potpisivanja protokola za izmirenje duga, članstvu u 'Zlatnom timu', proknjiženim/neproknjiženim uplatama, aktuelnim marketinškim kampanjama i slično.