A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Avgust 20, 2018 - 16:00

Skupština akcionara usvojila Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

Danas je u Nikšiću održana 16. redovna Skupština akcionara  EPCG  AD Nikšić. Na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić, donijete su odluke o usvajanju finansijskih i konsolidovanih iskaza za 2017. godinu, odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije, odluka o pokriću gubitaka kao i odluka o raspodjeli akumulirane dobiti i isplati dividende. Skupština je usvojila odluku o izboru revizora, kupovini akcija kao i odluke razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora.

Angažovanjem menadžerskih struktura i zaposlenih u Kompaniji kao i dobrim upravljanjem troškovima ostvarena su osnovna načela Poslovne politike. Prošla godina bilježi nepovoljnu hidrološku situaciju što je prouzrokovalo da proizvodnja u 2017. godini bude 2.190,1 GWh ili 26 odsto manje od plana. Isporuka električne energije kupcima EPCG u 2017. godini iznosila je 3.113,7 GWh. Ukupno je potrošeno 2.270.763 MWh što je rekordna potrošnja ikada zabilježena. Plan potrošnje premašen je 6,36 odsto. U toku 2017. godine smanjena su potraživanja kod distributivnih kupaca i ostvaren  stepen naplate 2,5 odsto veći u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2017. godini. EPCG je u 2017. godini realizovati značajne investicione projekte. Kapitalna ulaganja iznosila su 5.836.822 eura a većina se odnosila na projeke u proizvodnji.

Akcionari su prihvatili odluku o isplati dividende u iznosu od 55.282.227,64 eura. Divedenda će biti isplaćena iz nerasporedjene dobiti a bruto vrijednost dividende po akciji iznosi 0,4214 eura.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, izvršila razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora kompanije. Za članove Odbora direktora izabrani su Đoko Krivokapić, Ranko Milović, Ljubo Knežević, Samir Hodžić, Vladan Radulović, Oreste Bramanti i Masimo Tiberga.