A A A
Objavljeno: 
Uto, Januar 31, 2017 - 15:07

Saopštenje za javnost

Skupština akcionara izrazila zainteresovanost za ulazak u vlasničku strukturu RUP-a

Skupština donijela odluku o izboru članova Odbora direktora EPCG

***

 

Danas je u Nikšiću održana 16. vanredna skupština akcionara EPCG AD Nikšić. Na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse, Ranko Vojinović, donijete su odluke o razrješenju postojećih i imenovanju novih članova Odbora direktora EPCG, kao i odluka o izražavanju zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu Rudnika uglja Pljevlja.

Skupština je donijela odluku o izražavanju zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu RUP-a. Naime, u cilju postizanja što veće sinergije i optimizacije rada subjekata termoenergetskog sektora u Crnoj Gori, EPCG izražava zainteresovanost za ulazak u vlasničku strukturu RUP-a kupovinom akcija čime bi preuzela Rudnik uglja-Pljevja kao akcionarsko društvo. Odbor direktora i menadžment Društva zaduženi su da, u okviru svojih ovlašćenja, nastave aktivnosti na sagledavanju ponuđene cijene akcija i pripreme materijal za konačno izjašnjenje nadležnih kompanijskih organa.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, izvršila razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora kompanije.

Za članove Odbora direktora izabrani su Đoko Krivokapić, Samir Hodžić, Ljubo Knežević, dr Ranko Milović, Oreste Bramanti, Masimo Tiberga i Frančesko Bečeli. Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora koja je održana nakon Skupštine, za predsjednika Odbora direktora izabran je Đoko Krivokapić.