A A A
Objavljeno: 
Friday, Avgust 24, 2018 - 14:39

Odluke XVI redovne Skupštine akcionara

Sve odluke XVI redovne Skupštine akcionara nalaze se na ovom LINKU, sa napomenom da su donijete većinom ukupnog broja glasova akcionara.