A A A
Objavljeno: 
Uto, April 7, 2020 - 13:11

ZAPOSLENI, MENADŽMENT I ODBOR EPCG GRUPE DONIRAJU 140.000 EURA

Zaposleni u okviru EPCG grupe: Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski elektrodistributivnom sistemu  i Rudnik uglja Pljevlja, doniraće jednu dnevnicu a menadžment i Odbori direktora dio svoje mjesečne zarade, Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti.

Zaposleni od svojih zarada, sa menadžmentom i Odborima direktora, na ovaj način će donirati iznos od 140.000 eura.   

Predstavnici menadžmenta EPCG Grupe su u stalnom kontaktu sa Vladom i NKT oko usaglašavanja i druge vrste kompanijske pomoći u cilju prevazilaženja problema nastalih epidemijom COVID-19.

Napominjemo da je cilj EPCG grupe da i u narednom peridu obezbijedimo stabilnu proizvodnju i kontinuirano napajanje električnom energijom.