A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jul 29, 2021 - 12:45

ZAJEDNO DO ČISTIJE ŽIVOTNE SREDINE U PLJEVLJIMA

Rješavanje aktuelnih ekoloških pitanja u cilju stvaranja uslova za komforniji i zdraviji život stanovnika Pljevalja bila je tema sastanka izvršnog direktora EPCG Nikole Rovčanina, rukovodioca FC Proizvodnja Bojana Đordana i rukovodica Direkcije za razvoj Ivana Mrvaljevića sa izvršnim direktorom NVO „Breznica“, Miloradom Mitrovićem, te predstavnicima Sportsko-ribolovnog kluba „Lipljen“, i predstavnicima Agencija za zaštitu životne sredine.

Sagovornici su posebnu pažnju posvetili realizaciji projekta nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije pepela i šljake „Maljevac“, gdje je ponovljena čvrsta riješenost EPCG da nastavi sa ozelenjavanjem tog prostora, koji će biti oplemenjen raznovrsnim rastinjem i sadnicama  i na kraju pretvoren u prijatan kutak za odmor i rekreaciju. U tom smislu, potvrdjeno je da je EPCG, zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine, veoma posvećena ispunjavanju preuzetih obaveza i do kraja motivisina da se, u saradnji sa izvođačima, u potpunosti ispoštuju sve odredbe Ugovora.

Ponovljeno je da su do sada zatvorene dvije trećine deponije,  završeni radovi na rekultivaciji Kasete 2, sanirano klizište nizvodno od objekta i izmješten Paleški potok te  izgrađena pumpna stanica procjednih voda, trafostanica i ostala elektro infrastruktura za potrebe tog postrojenja, tako da je preostala rekultivacija Kasete 1, koja se ne koristi i Kasete 3, nakon što istekne njen eksploatacioni vijek.

S obzirom na to da se, pod uticajem visokih temperatura i nedostatka padavina, ovog ljeta, jedan broj posađenih sadnica na deponiji osušio, predstavnici EPCG su istakli da će na jesen, kada je i najpogodniji period za sadnju, one biti zamijenjene novim što je definisano i ugovorom o realizaciji projekta.

Podsjetimo, posao, vrijedan oko 20 miliona eura, obuhvata tehničku i biološku rekultivaciju zemljišta, a ozelenjavanje te površine počelo je, sredinom avgusta prošle godine, sjetvom trave i sadnjom osam hiljada sadnica crnog bora, javora i ruja od ukupno oko 45 hiljada koliko je predviđeno projektom.

Konstatovano je, takođe, da će se izmještanjem Paleškom potoka  na kvalitetan način riješiti i problem zagađenja rijeka, Vezišnjice i Ćehotine, a time stvoriti i preduslovi za bolju valorizaciju tog područja kroz razvoj turistističke privrede i sportskog ribolova.

Lokalni ekološki aktivisti interesovali su se o trenutnom statusu projekta ekološke rekonstrukcije postojećeg termoenergetskog bloka, koja bi trebalo da počne uskoro, izrazivši posebno zadovoljstvo zbog nedavne odluke Odbora direktora EPCG o ulasku u realizaciju projekta „Toplifikacija Pljevalja – za čista i topla Pljevlja“, poslije više od četiri decenije čekanja.