A A A
Objavljeno: 
Thursday, Maj 27, 2021 - 09:13

XIX РЕДОВНA СКУПШТИНA АКЦИОНАРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ АД НИКШИЋ

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

На основу члана.136 став 2. Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр. 60/20 и члана 78 став 2 тачка 10) Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, Одбор директора Друштва  с а з и в а

 

XIX РЕДОВНУ СKУПШТИНУ АKЦИОНАРА

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

 

Скупштина ће се одржати 29. 06. 2021. године у Никшићу,  ул Данила Бојовића бб – Kлуб 213 са почетком у 12 часова уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети 1 (један) сат раније.

 

За XIX  редовну Скупштину акционара утврђен је сљедећи

Дневни ред:

1. Одлука о усвајању Финансијских исказа  Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2020. годину   

2. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за  2020. годину

3. Одлука о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на дан 31. 12. 2020. године

4. Одлука о исплати дивиденде  Електропривреде Црне Горе АД Никшић 2020. годину

5. Одлука о избору ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021. годину

6. Одлука о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић

7. Одлука о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић

8. Закључци о примјени Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић и њеним измјенама

9. Одлука о одобравању уговора за вјетроелектрану Гвозд

10. Информација о одобреним попустима у цијени електричне енергије од стране Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић

11. Закључци о статусу еколошке реконструкције  ТЕ „Пљевља“

12.Одлука о пуштању у рад ТЕ „Пљевља“ након реконструкције годишњег ремонта

 

Одлуке и закључци тачака 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12   доносе се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција са правом гласа.

Ревизор Друштва бира се између кандидата које предложе квалификовани акционари (тачка 5).

За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који по тзв. кумулативном принципу добију највећи број гласова (тачка 7)

XIX редовна Скупштина акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић одржаће се у Никшићу, ул Данила Бојовића бб – Kлуб 213 са почетком у 12 часова.

 

Материјал XIX редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:

-           Никшић, улица Вука Kараџића, бр. 2

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива"

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља"

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бијело Поље ул.Слободе бр.1

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бар Булевар ЈНА бр.10

 

Увид у материјал XIX редовне Скупштине акционара, почев од 02. 06. 2021. године, може се извршити сваког радног дана у времену 8,00 – 16,00 часова.

Информације везане за XIX редовну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.еpcg.com.

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу:  Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Kараџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционара“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XIX редовној Скупштини акционара врши се на тел. 040/204-137 и 204-107.

Идентификација акционара на Скупштини вршит ће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

                                                                                                                

ПРЕДСЈЕДНИK ОДБОРА ДИРЕKТОРА

Милутин Ђукановић, дипл инж.