A A A
Objavljeno: 
Thursday, Decembar 2, 2021 - 07:32

VRAČAR: AKO BI UNIPROM DOBIJAO STRUJU PO POSTOJEĆOJ CIJENI, EPCG BI BILA U GUBITKU OD 60 MILIONA EURA

Kompanija Uniprom nije diskriminisana u odnosu na druge potrošače, kako tvrde, već je Odbor direktora Elektroprivrede donio odluku, koja je u procesu sprovođenja, a to je da se svim potrošačima istog naponskog nivoa uputi istovjetna ponuda kao i Unipromu, saopštio je portalu Adria glavni finansijski direktor EPCG-a Miro Vračar.

"EPCG je u ugovornom odnosu sa Uniprom-om, ne sa KAP-om, a radi se o Ugovoru o kupoprodaji električne energije, a ne o Ugovoru o snabdijevanju električnom energijom kakakv imamo sa Željezarom i Željezicom. Ovoj kategoriji potrošača kojima se energija isporučuje po Ugovoru o kupoprodaji električne energije  (trgovački ugovor), spadaju CEDIS kao kćerka kompanija i CGES kao državna kompanija a kojima EPCG energiju isporučuje po tržišnim cijenama bez popusta (oko 230 €MWh), odnosno pet puta većim od cijene koju plaća Uniprom KAP (45 €/MWh) uz dodatni popust od pet odsto za ureddno izmirenje mjesečnih faktura", objasnio je Vračar. 

Prema njegovim riječima dalja primjena postojećih cijena koje važe za Uniprom dovela bi EPCG u gubitak od preko 60 miliona eura u 2022 godini za planiranu isporuku od 600.000 MWh.

"To bi se nesumnjivo odrazilo na teret građana Crne Gore, tj. na visinu cijene koju građani plaćaju. Mjesečna razlika cijene energije od 50.000 MWh po postojećoj cijeni  za Uniprom od 45 eura/MWh (2.250.000 eura) i prosječnoj berzanskoj cijeni za 2022 godinu od 150 eura/MWh (7.500.000 eura) od 5.250.000 eura  od čega bi se mogle isplatiti bruto zarade od 900 eura za 500 zaposlenih za 12 mjeseci. Iz ove računice proizilazi gubitak za EPCG po ovom osnovu od 60 miliona na godišnjem nivou", kazao je Vračar.

On ističe da rukovodstvo kompanije Uniprom, koja je u vlasništvu biznismena Veselina Pejovića, umjesto da se ponaša odgovorno i da odazove na pozive za pregove, oni kalkulišu koju bi im cijenu EPCG mogla ponuditi.

"EPCG nikada nije uputila ponudu Uniprom-u sa cijenom električne energije od 183 eura. Na današnji dan energija za 2022. godinu se može kupiti na Mađarskoj berzi po cijeni od 150 eura/MWh, što bi značilo da bi cijena prema kompaniji Uniprom bila na nivou od  oko 120 eura/MWh. Na ovaj način EPCG pokušava da se obezbjedi od velikih oscilacija na evropskim i svjetskim berzama električne energije, čime  smanjuje rizik poslovanja", rekao je Vračar.

Takođe, navodna kontraponuda da se cijena veže za cijenu aluminijuma koju u EPCG navodno nisu prihvatili, nikada nam nije upućena, dodaje Vračar

"Uniprom je odbio da se uopšte razmatra izmjena cijene iz postojećeg ugovora i oglušio se o naše pozive za pregovore. 
Još jednom ponavljamo da je EPCG, shodno drastično promijenjenim okolnostima na tržistu, ali i velikom rastu cijena aluminijuma, predložila Unipromu novu cijenu koju bi usaglasili na sastanku dvije kompanije. Do sastanka još uvijek nije došlo, jer se Uniprom na pozive EPCG ne odaziva.  Zato još jednom pozivamo UNIPPROM da se odazove našim pozivima za pregovorima oko uslova budućeg Ugovora o kupoprodaji električne energije, jer sadašnji ističe krajem 2021. godine", zaključio je Vračar. 
 
Da bi odgovorila svom zadatku, sigurnoj i stabilnoj isporuci električnične energije stanovništvu i državi, EPCG, ocjenjuje Vračar, mora stabilno i sigurno poslovati. 

"To nikako ne podrazumijeva da nekom preduzeću električnu energiju prodajemo po 45 eura, a istu kupujemo po npr. 150 eura. Ko će da snosi odgovornost razlike u cijeni", upitao je Vračar.