A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Novembar 24, 2021 - 10:34

UŠTEDE U EPCG: JAVNE NABAVKE, PREKOVREMENI RAD I VOZNI PARK

Povodom informacija u vezi sa poslovanjem EPCG tokom prvih devet mjeseci 2021. godina, nalazimo za shodno da, u cilju pravilnog informisanja o stanju u najvećoj nacionalnoj kompaniji, javnosti predočimo još nekoliko važnih detalja:

  1. U postupcima jednostavne nabavke (procijenjena vrijednost do 20.000 € za robe/usluge i 40.000 € za radove) objavljenim na sajtu ESJN-a (elektronski sistem javnih nabavki) sa rokom trajanja od najmanje 3 dana, zaključeno je 40 ugovora, čija vrijednost iznosi 369.062,40 € bez PDV-a. S obzirom na to da ukupna procijenjena vrijednost za postupke za koje su zaključeni ugovori iznosi 449.879,68 € bez PDV-a, dolazi se do zaključka da je, po predmetnim ugovorima, ostvarena ušteda od 80.817,28 € bez PDV-a.
  2. U otvorenim postupcima javnih nabavki, tj. tenderima, zaključeno je 86 ugovora, čija vrijednost iznosi 3.567.593,43 € bez PDV-a. S obzirom na to da ukupna procijenjena vrijednost za postupke za koje su zaključeni ugovori iznosi 3.891.883,59 € bez PDV-a, dolazi se do zaključka da je, po predmetnim ugovorima, ostvarena ušteda od 324.290,16 € bez PDV-a.

 

Ukupna ušteda po zaključenim ugovorima na osnovi javnih nabavki, u prvih devet mjeseci 2021. godine, iznosi 405.107,44 € bez PDV-a.

 

  1. Analize poslovanja EPCG ukazuju na to da su troškovi za prekovremeni rad smanjeni za čak 45% u odnosu na isti period prošle godine.
  2. Takođe, kada se uporede ostvareni i očekivani rashodi u drugim segmentima, uočava se trend smanjenja, pa su tako troškovi:
  • goriva voznog parka manji za 19%
  • registracije vozila manji za 46%
  • održavanja vozila manji za 11%
  • održavanja pneumatika manji za 250%

 

Sumarno, iz priloženih podataka se nedvosmisleno da zaključiti kako je odgovornost menadžmenta prema radnim obavezama na visokom nivou. Elektroprivreda Crne Gore je, dakle, i pored izazovne i ekonomski nepredvidive poslovne 2021. godine, izazvane pandemijom COVID-19, te drastičnim poremećajem cijena električne energije na međunarodnim berzama, našla način da troškove po naznačenim stavkama umanji u odnosu na poslovni plan.

 

Štedimo gdje god možemo, ulažemo u nove kadrove i razvijamo projekte za budućnost. Dobra energija!