A A A
Objavljeno: 
Saturday, Septembar 9, 2023 - 09:04

USKORO KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA BUDUĆEG STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA „SUNČANI GRAD“

Elektroprivreda Crne Gore, u saradnji sa Opštinom Nikšić, uskoro će raspisati međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovnog kompleksa „Sunčani grad“ koji bi se podigao u neposrednoj blizini EPCG Željezara Nikšić. Za te namjene Odbor direktora EPCG opredijelio je ukupno 120 hiljada eura i zadužio menadžment Kompanije da u saradnji sa stručnim konsultantima pripremi svu potrebnu dokumentaciju.

Izradu idejnog rješenja, kojim će se na kvalitetan način valorizovati prostor u istočnoj zoni i zoni Gračanica – sjever u okviru Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić, inicirao je predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.

Direkcija za razvoj i investicije i Direkcija za pravne poslove su, u saradnji sa stručnim konsultantima, već pripremile nacrt konkursnog zadatka koji sadrži grafički prikaz budućeg kompleksa sa katastarsko-geodetskom podlogom, kao i foto i video dokumentaciju.

Najbolje rješenje, po odluci kompetentnog žirija, koje bude pristiglo na Konkurs, biće nagrađeno sa 50 hiljada eura, za drugonagrađeni rad  predviđeno je 20 hiljada, a za trećenagrađeni 10 hiljada eura.  Predviđen je i otkup još dva rada sa po pet hiljada eura.

Sredstva za konkursni fond obezbijediće Elektroprivreda Crne Gore.

Učešće Opštine, kao raspisivača, treba da omogući direktno sprovođenje prvonagrađenog rada uz primjenu propisa za sprovođenje u skladu sa Memorandumom o saradnji Opštine i  EPCG kojim će biti definisani i uređeni odnosi između raspisivača konkursa.

Predlog za trajanje konkursa je 90 dana. Konkursni žiri trebalo bi da bude sastavljen od sedam članova, od kojih će dva biti stranci s obzirom na međunarodni karakter konkursa. Predviđena su i dva stručna izvjestioca konkursa, kao odgovorno lice zaduženo za administrativne potrebe konkursa.