A A A
Objavljeno: 
Thursday, Februar 15, 2024 - 08:06

USAID RAČUNA NA USPJEŠNU SARADNJU SA EPCG

Delegacija USAID-a na čelu sa Franceskom Hsie, direktorkom divizije za energetsku infrastrukuturu u USAID za region Evrope i Evroazije, sastala se sa izvršnim direktorom EPCG Ivanom Bulatovićem i njegovim timom, u sklopu posjete crnogorskom energetskom sektoru. U fokusu sastanka razmijenjena su mišljenja i informacije o dvije važne teme: zelenoj tranziciji i uvezivanju tržišta električne energije.

Izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović delegaciju USAID-a upoznao je se poslovanjem EPCG i planovima za razvoj, naglasivši da je strategija EPCG investiranje u obnovljive izvore energije, sa fokusom na energiju vjetra i sunca. a da bi uvezivanje tržišta donijelo velike koristi EPCG.

Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije predstavio je trenutni status konkretnih projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, dok je Bojan Đordan, izvršni rukovodilac FC Proizvodnja goste upoznao sa sistemom i portfoliom proizvodnje.

Božana Marušić, specijalistkinja  za trgovinu i organizaciju, predstavila je proces trgovine električnom energijom na berzama, ali i izazove. 

U narednom periodu, USAID će pomoći zemljama u regionu u pripremi, razvoju i integraciji tržišta električne energije.  U tom cilju, u narednih godinu dana sprovešće se opsežno istraživanje čiji rezultati  će energetskim subjektima poslužiti za buduće planove oko balansiranja, upravljanja poslovanjem u situacijama visokog udjela obnovljivih izvora u portfoliu, skladištenju energije i sl. Takođe, rezultat ovog istraživanja biće i konkretne preporuke oko unapređenja regulatornog okvira, procedura konekcije, potrebe izmjena zakona i podzakonskih akata kako bi se usaglasili sa relevantnom evropskom regulativom i direktivama, kao preduslovu za integraciju u sistem EU i povezivanje sa tržištima zemalja EU.

USAID će u narednom periodu razviti programe podrške u razvoju “čistih” energetskih sistema, koji će pomoći daljem razvoju energetskih subjekata i računaju na uspješnu saradnju sa EPCG.

U delegaciji USAID-a, pored Franceske Hsie, bili su i Mina Hasaj, specijalistkinja za program energetike u USAID, William Polen, direktor za pravednu i sigurnu energetsku tranziciju u USAID-u, Miha Pregl, zamjenik direktora za pravednu i sigurnu energesku tranziciju u USAID, Dean Wihte, Connecta for Growth program, Faruk Serdarević, direktor za tržišta električne energije Connecta for Growth Program. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ambasade SAD u Crnoj Gori, Tye Sundleem zamjenik načelnika za politička  i ekonomska pitanja i Marina Milić, specijalista za ekonomske i komercijalne poslove.