A A A
Objavljeno: 
Thursday, Decembar 2, 2021 - 07:44

UNIPROM NE ODGOVARA NA POZIVE EPCG ZA RAZGOVOR O DEFINISANJU NOVOG UGOVORA

 

Povodom pojačanog interesovanja medija za pitanja koja se odnose na ugovor o kupoprodaji električne energije između EPCG i UNIPROM-a, a u želji da doprinesemo izbjegavanju stvaranja zabuna ili pogrešnih tumačenja, nalazimo za shodno da javnosti predočimo nekoliko važnih činjenica:1. Važećim ugovorom za 2021. godinu, EPCG je UNIPROM-u isporučivala električnu energiju po cijeni od 45 EUR/MWh. Sredinom ove godine je došlo do drastičnog poremećaja cijena na tržištu – kako električne energije, tako i aluminijuma – pa se cijena električne energije dostizala cifru od 400 EUR/MWh, a trenutno se kreće oko 250 EUR/MWh, što će reći da je skuplja za više od pet puta od one po kojoj se isporučuje UNIPROM-u. Prosječna cijena po kojoj je EPCG uvozila električnu energiju za prethodnih jedanaest mjeseci 2021. godine iznosi 92 EUR/MWh. Naša kompanija je, u tom periodu, isporučila UNIPROM-u 526.424 MWh električne energije i, po tom osnovu, prihodovala oko 23.7 miliona EUR, a ako to uporedimo sa cijenama na HUPX berzi, ispada da bi data količina električne energije vrijedjela 53,4 miliona EUR. I pored svega toga, EPCG je svoje ugovorne obaveze za 2021. godinu poštovala bez izuzetka, kako u pogledu cijene, tako i na planu sigurne isporuke tražene količine energije.


2. Ugovor o kupoprodaji električne energije između EPCG i UNIPROM-a ističe krajem 2021. godine. Menadžment EPCG je, u skladu sa zakonskim obavezama i dosadašnjom praksom, više puta proslijedio pozivno pismo upravi UNIPROM-a radi definisanja novog ugovora. Posljednji poziv je upućen 29. novembra 2021, a do sada nijesmo dobili nikakav odgovor.


3. Shodno poslovnoj politici i Zakonu o energetici, a u svjetlu drastičnog rasta cijena na tržištu, EPCG je blagovremeno predložila nacrt cjenovne politike za novi ugovor o kome bi se raspravljalo na sastanku sa predstavnicima UNIPROM-a. Cijeneći važnost UNIPROM-a za ekonomiju Crne Gore i povezanost sa mnogim drugim preduzećima u zemlji, EPCG je ponudila ostvarene tržišne mjesečne cijene električne energije na referentnoj berzi, ali uz popust od 15% i dodatnih 5% za redovnost u isplati faktura. Svjesni enormno velikih tržišnih cijena električne energije, predložili smo da fakture budu na mjesečnom nivou, uz očekivanje da će, u narednom periodu, doći do stabilizacije tržišta električne energije. Ovih dana, električna energija za 2022. godinu se može kupiti na mađarskoj berzi po cijeni od 150 EUR/MWh, što bi značilo da bi cijena prema kompaniji UNIPROM bila na nivou od oko 120 EUR/MWh. Na ovaj način, EPCG pokušava da se obezbijedi od velikih oscilacija na evropskim i svjetskim berzama električne energije i tako smanji rizik poslovanja.


4. Poređenja radi, EPCG sa Željeznicom Crne Gore i Željezarom Nikšić ima ugovor o snabdijevanju, a to znači da smo odgovorni i za energiju i za balansiranje sistema. Sa UNIPROM-om je, pak, u pitanju trgovački ugovor, što znači da bi, u slučaju definisanja ugovora ispod tržišne cijene, UNIPROM mogao da prodaje tu energiju po tržišnoj cijeni trećim licima uz ostvarivanje ekstra dobiti. Valja, takođe, istaći i to da EPCG sličnu količinu električne energiju isporučuje i kompanijama CEDIS i CGES, za gubitke, i to po tržišnoj cijeni, čak i tokom 2021. godine.


5. EPCG obavlja posao od javnog interesa. Ona proizvodi i snabdijeva električnom energijom sva domaćinstva i privredu naše države. Da bi odgovorila svom zadatku, sigurnoj i stabilnoj isporuci električnične energije stanovništvu i državi, EPCG mora stabilno i sigurno poslovati. To je naš osnovni cilj. Nemoguće je ostvariti taj cilj ukoliko se električna energija kupuje po, primjera radi, cijeni od 150 EUR/MWh, a zatim prodaje nekom privrednom subjektu po cijeni od 45 EUR/MWh. Ko će, u tom slučaju, da snosi odgovornost za posljedice do kojih dovodi tako drastična razlika u cijeni?

6. EPCG je, u ovako delikatnoj situaciji, u poziciji da bira između povećanja cijena za isporuku električne energije UNIPROM-u i povećanja cijena za građane/domaćinstva. Mi smo odlučili da poštedimo domaćinstva i tržišnim uslovima prilagodimo cijenu za one privredne subjekte koji zarađuju i ostvaruju ekstra profit pod sadašnjim uslovima. Takav privredni subjekt je, upravo, UNIPROM.


7. Kao društveno odgovorna kompanija, EPCG neće dozvoliti da građani Crne Gore snose ozbiljne finansijske posljedice, a sve kako bi jedan čovjek ili jedna firma ostvarivala ekstra profit. Sa takvom poslovnom politikom novi menadžment EPCG želi da raskrsti. Dakle, na naše poslovne odluke neće i ne može uticati ničiji pojedinačni interes. Za EPCG su, na listi prioriteta, javni interes, energetska stabilnost i zadovoljni građani.


8. Razlika u cijenama je, kao što smo već naznačili, 10-13 miliona mjesečno – zavisno od skokova na berzi – pa se logičnim čini pitanje: je li bolje da se pomenuti iznos usmjerava ka novim projektima i, napokon, budžetu svih građana ili da njime darivamo jednog čovjeka, odnosno jednu firmu? Ponavljamo, apsolutno je neprihvatljivo da se, zbog interesa jednog čovjeka/jedne firme, ugrozi snabdijevanje ili da posljedice osjete sami građani, bilo da se radi o povećanju cijena, bilo da je riječ o restrikcijama.


9. Pružili smo ruku za dogovor i ta ponuda i dalje važi. Ukoliko neko neće ili ne želi da pristane na pregovore, mi smo tu nemoćni, ali želimo da pošaljemo jasnu poruku: nećemo pristajati na ucjene i pritiske.


10. Svjesni značaja koji EPCG ima za Crnu Goru, kao i obaveze da se posluje društveno odgovorno, nastavljamo dalje! Ulažemo u nove kadrove i razvijamo projekte za budućnost. Da bi se tako nešto ostvarilo, kompanija mora da bude stabilna.


Dobra energija!