A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Januar 22, 2020 - 15:05

Ugovorom predviđena izrada i isporuka pet transformatora HE Perućica

Predstavnici Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i konzorcijuma ''KONČAR DST I ELECTRO TEAM'' potpisali su ugovor vrijedan 2,25 miliona eura, kojim je predviđena izrada i isporuka pet transformatora, kao i nabavka i isporuka rezervnih djelova i specijalnih alata za Hidroelektranu (HE) „Perućica“.

Ugovor su danas potpisali izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić, i predstavnik  prvorangiranog konzorcijuma, Ivan Klapan (predjsednik uprave KONČAR DST).

Direktor HE „Perućica“, Dragan Čizmović, kazao je da je aktuelna kapitalna rekonstrukcija svih sedam generatora u HE „Perućica“, od kojih su, kako je podsjetio, tokom protekle dvije godine revitalizovane: četvrta, peta i sedma mašina.

On je rekao da su na javni tender za zamjenu blok transformatora na prvih pet mašina, krajem 2019. godine, pristigle tri ponude, a da je kao najbolja izabrana zajednička ponuda konzorcijuma ''KONČAR DST I ELECTRO TEAM''.

„Ugovorom je predviđena izrada i isporuka pet trofaznih, dvonamotajnih, uljnih blok (generatorskih) transformatora 121/10,5 kV, 40.000 kVA, fabrička ispitivanja, nabavka i isporuka rezervnih djelova i specijalnih alata, demontaža postojećih blok transformatora i montaža novih, ispitivanja i puštanje u pogon“, rekao je Čizmović.

Prema njegovim riječima, ugovor će biti realizovan do 2022. godine, navodeći da je predviđeno da ove godine „KONČAR“ isporuči i ugradi dva transformatora, sljedeće godine dva, i 2022. jedan transformator.

„Ne sumnjam da će ovo „končar“ uspješno završiti, imajući u vidu prethodna iskustva sa tom firmom. Naime, postojeći KONČAREVI transformatori u HE „Perućica“ rade već 60 godina bez ikakvih problema i smetnji. To znači da nam je u EPCG drago da smo dobili ovakvog izvođača radova i isporučioca opreme“, naveo je Čizmović.

On je kazao da je siguran da će sa ugovorom koji je danas potpisan, i ugovorom koji je ranije potpisan sa ATB-om i „KONČAROM“, HE „Perućica“ moći da radi narednih 20, 30 godina u normalnom pogonu i da će sve funkcionisati kako treba.

Predstavnik Konzorcijuma ''KONČAR DST I ELECTRO TEAM“, Igor Klapan, kazao je da je to što su napravili „Končarevci“ prije 60 godina doprinijelo njihovoj želji da se prijave na tender „da ova generacija nastavi posao započet prije 60 godina“.

„Proizvodnja primarne opreme, proizvodnja transformatora - to je naš posao. Mi to ozbiljno radimo. Naši inženjerski i proizvodni kapaciteti su na tom nivou da nema sumnje da će sve biti onako kako je u ugovoru“, istakao je Klapan.  

Izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić, podsjetio je da HE „Perućica“ ove godine obilježava 60 godina postojanja i rada.

„Zadovoljan samo što smo dobili „KONČAR“ da realizuje ovaj projekat, imajući u vidu prethodno iskustvo koje smo imali sa tom firmom. Vjerujem da će KONČAR biti na visini svoje reputacije, da će ispoštovati rokove iz ugovora, kako bismo obezbijedili nesmetanu proizvodnju“, kazao je Noveljić.

Investicije u najstariju veliku elektranu u sistemu EPCG, HE „Perućica“, planirane su na nivou od oko 60 miliona eura. Tu se podrazumijevaju i dodatni kapaciteti, ugradnja osmog agregata, kojim će se dobiti novih oko 60 megavata instalisane snage, bez štetnog uticaja na životnu sredinu.

EPCG je krajem prošle godine potpisala kreditni aranžman sa KfW bankom, vrijedan 33 miliona eura, neophodnih za realizaciju druge faze modernizacije i revitaliazcije naše najstarije velike elektrane. Tokom 2020. godine očekuju se i pregovori sa Njemačkom razvojnom bankom o novom aranžmanu, vrijednom 23 miliona eura, koji će biti iskorišćeni za ugradnju osmog agregata u HE “Perućica”.

Ugovorom koji je danas potpisan planirano je da se u vrijeme redovnog godišnjeg remonta zamijene prva dva blok transformatora, a preostala tri u skladu sa predviđenom dinamikom, zaključno sa 2022. godinom

Ovaj dio projekta podrazumijeva i zamjenu  uljne kade na transformatorima i izradu centralne jame. U toku je revizija Idejnog projekta za taj dio posla, nakon čega će se krenuti u obezbjeđivanje građevinske dozvole za izgradnju centralne jame, dok će se uljne kade mijenjati uporedo sa blok transformatorima. Ideja je da se jame koje trenutno služe za odvod rashladne vode pretvore u sabirne jame za uljnu kanalizaciju.

Istovremeno sa zamjenom blok transformatora biće odrađena prenamjena postojećih kada u uljne kade i biće izgrađena centralna uljna jama. Na osnovu redovnog projekta, objavljen je javni poziv za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, kao i eksterni nadzor nad radovima. Otvaranje ponuda planirano je za 30. januar, a izvođenje radova uporedo sa radovima na zamjeni transformatora.

U vrijeme redovnog godišnjeg remonta hidroelektrane, ove godine, predstoji  revitalizacija treće i šeste mašine, a 2021. biće izveden i kapitalni remont prvog i drugog agregata kako bi se ti poslovi  sinhronizovali sa radovima u okviru druge faze modernizacije „Perućice“ i izbjegli nepotrebni zastoji u radu ovog energetskog objekta.

Jedan od važnijih poslova na revitalizaciji proizvodnih kapaciteta HE „Perućica“ odnosi se i na rekontrukciju pet malih hidroelektrana, koje posluju u njenom sastavu.

EPCG obilježiće 110. godišnjicu rada u jeku velikog investicionog zamaha.

Ulaganjem više od 170 miliona eura u okviru petogodišnjeg investicionog plana, čija realizacija je počela prošle godine, povećaće se instalisana snaga postojećih energetskih objekata, kao i izgraditi novi proizvodni kapaciteti.

Kada bude realizovan, proizvodni objekti EPCG raspolagaće najsavremenijom opremom za rad u 21. vijeku. Investicije će obezbijediti visoku pogonsku spremnost opreme i postrojenja i pouzdanost u radu energetskih objekata, ali i veću sigurnost u snabdijevanju kupaca u svim kategorijama potrošnje.