A A A
Objavljeno: 
Friday, Septembar 17, 2021 - 15:28

U POSJETI HE “PERUĆICA”: EPCG ULAZI U NOVE RAZVOJNE PROJEKTE, ALI NASTAVLJA DA INVESTIRA U REVITALIZACIJU POSTOJEĆIH POSTROJENJA

U srijedu, 15. septembra, predstavnici naše kompanije – izvršni direktor (Nikola Rovčanin), izvršni rukovodilac FC Proizvodnja (Bojan Đordan), glavni finansijski direktor (Miro Vračar) i izvršni rukovodilac Direkcije za pravne poslove (Mićun Milatović) – posjetili su HE „Perućica“, gdje su razgovarali sa direktorom HE, Radovanom Đukanovićem, i rukovodiocima sektora i šefovima službi elektrane.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, predočio je rukovodiocima HE „Perućica“ razvojnu viziju kompanije, u pogledu novih investicija (VE Gvozd, SE Briska Gora, plutajući solar na Slanom jezeru, projekat Solari 3000+ i 500+), s posebnim osvrtom na značaj ulaganja u hidroenergiju (HE Komarnica, HE Kruševo). S tim u vezi, podvukao je i spremnost EPCG da podrži dalje investiranje u revitalizaciju postojeće opreme HE "Perućica", kao i da se uskoro očekuje povećanje instalisane snage ugradnjom osmog agregata.

Direktor HE „Perućica“, Radovan Đukanović, upoznao je predstavnike EPCG sa stanjem u pogonu, uz akcenat na investicije u pogledu redovnog održavanja. Većina radova teče predviđenom dinamikom – početkom septembra je, nakon uspješno završenog remonta, počelo punjenje dovodnog sistema i puštanje agregata u rad – uz napomenu da će završetak kapitalnog remonta generatora G2, koji je bio planiran krajem septembra, kasniti 10-15 dana, što neće bitnije uticati na proizvodnju elektrane, ukoliko do tada ne bude obimnijih padavina.

Razmijenjena su i usaglašena mišljenja u vezi sa novom organizacionom šemom kompanije i daljim radovima na izradi akta o sistematizaciji radnih mjesta. Razgovaralo se i o izradi novih planova budžeta, koji bi trebalo da budu usaglašeni sa stvarnim mogućnostima, kako bi se izbjeglo rezervisanje sredstava i konstantno prenošenje iz jedne u drugu budžetsku godinu, ukoliko ne postoje izgledne prilike za realizaciju. 

Đukanović ističe da su posjetioci izrazili zadovoljstvo stanjem u kome se nalazi naša najstarija velika elektrana i da će i ubuduće nastojati da dolaze često, naročito nakon uspješnog završetka započetih i novih investicija.