A A A
Objavljeno: 
Friday, Jun 12, 2020 - 13:24

U MAJU POTROŠNJA MANJA 13,4 ODSTO

Domaćinstva su u maju 2020. godine potrošila 87,522,320 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 13,4% manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u aprilu 2020. godine, odnosno oko 8% manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom maja 2019. godine.

Prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 26,74 eura. Domaćinstva u Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 16,26 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Nikšiću gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 32,54 eura.

Čak 66,5 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, a od 30 do 50 eura 19,3 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 12,6% kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 1,6 odsto kupaca.

Majske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 53,1 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 191.582 kupaca.

Na majskom računu, po odluci EPCG, u cilju ublažavanja posljedica pandemije COVID 19 , obračunate su duple subvencije za 21.550 kupaca kojima Ministarstvo rada i socijalnog staranja odobrava subvencije po osnovu socijalnih i materijalnih davanja. Duple subvencije su obračunate i na aprilskom računu, a isti princip primjeniće se i na računima za jun.