A A A
Objavljeno: 
Uto, Januar 10, 2023 - 13:39

U DECEMBRU POTROŠNJA VEĆA 23,85 ODSTO

Domaćinstva su u decembru 2022. godine potrošila 132.611.758 kWh (kilovatsati) električne energije, što je oko 23,85 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu u novembru, a u odnosu na decembar 2021-e potrošnja je manja za 1,77 odsto.

Prosječan decembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 39,00 eura. Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 18,41 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 50,31 eura.

Čak 58,4 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, a od 30 do 50 eura 20,5 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 13,8 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 7,3 odsto kupaca.

Decembarske račune umanjene za iznos popusta dobiće 43,5 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 166.437 kupaca.