A A A
Objavljeno: 
Sunday, Mart 21, 2021 - 11:40

SOLARNI IZVOR ZA ENERGETSKI NEUTRALAN OBJEKAT

Solarna elektrana na krovu i parkingu upravne zgrade Elektroprivrede Crne Gore u Nikšiću spremna je za proizvodnju elekticne energije. Svi radovi završeni su kvalitetno i na vrijeme, a energetski inspektor odobrio je probni rad elektrane.

Izgradnja solarnih izvora energije EPCG počela je u novembru prošle godine poslije sveobuhvatnih stručnih analiza i odluke menadžmenta EPCG da, kroz realizaciju projekta „Energetska obnova i adaptacija upravne zgrade EPCG AD Nikšić“, upravnu zgradu Kompanije učini energetski neutralnim objektom.

Menadžer projekta Sreten Gojković kaže da su solarne elektrane na upravnoj zgradi samo prvi dio Projekta čiji je krajnji cilj obezbjeđenje dovoljnih količina električne energije za pokrivanje potrošnje upravne zgrade kompanije. 
Izgradnja solarnih elektrana na parkingu i krovu upravne zgrade pripada prvoj fazi projekta i, na taj način, obezbijediće se oko 40 odsto energije za pokrivanje energetskih potreba ovog objekta, što je na nivou oko 500 hiljada kWh električne energije godišnje, istakao je Gojković.

Na krovu upravne zgrade i parkingu EPCG postavljano je preko hiljadu solarnih panela, a vrijednost prve faze Projekta procijenjena je blizu 600 hiljada eura.

Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove EPCG i vlasnik projekta Olga Radović navodi da je instalacijom solarnih panela, uz primjenu i ostalih mjera energetske efikasnosti predviđenih Glavnim projektom, moguće dobiti energetski neutralan objekat.
Potpunom realizacijom Projekta koji podrazumijeva i rekonstrukciju upravne zgrade, uz primjenu mjera energetske efikasnosti, dobićemo prvi veliki energetski neutralan objekat u Nikšiću i među najvećim u Crnoj Gori. Pozitivni efekti energetske obnove upravne zgrade EPCG, osim  finansijskih, ogledaju se i u smanjenju emisije CO2 što će se dodatno obezbijediti i uvođenjem električnih vozila, kaže Radović.

EPCG je već nabavila dva električna vozila, a planirana je veća zastupljenost takvih automobila u voznom parku. U međuvremenu su ugrađena četiri punjača za električna vozila uz instaliranje kapaciteta koji će omogućiti izgradnju još auto-punjača. Završetkom cjelokupnog projekta godišnja ušteda potrošnje električne energije biće oko 140 hiljada eura. Realizacijom projekta stvaraju se uslovi za dobijanje sertifikata energetske efikasnosti, što predstavlja dokaz da je objekat u skladu sa međunarodnim standardom ISO50001, kao i svim normama predloženim zakonom iz ove oblasti.