A A A
Objavljeno: 
Uto, Mart 16, 2021 - 15:09

SKUPŠTINA AKCIONARA IZABRALA NOVI ODBOR DIREKTORA EPCG

Danas je u Nikšiću održana 22. vanredna Skupština akcionara EPCG AD Nikšić. Na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni direktor EPCG Igor Noveljić, donijete su odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je za nove članove Odbora direktora izabrala: Milutina Đukanovića, Mirjanu Čizmović, Rajka Radusinovića, Aleksandra Dožića, Nenada Markovića, Jovana Radoševića i Miluna Božović.                                     

Takođe, danas je nakon Skupštine održana i konstitutivna sjednica  Odbora direktora, u novom sazivu, na kojoj je za Predsjednika izabran Milutin Đukanović.