A A A
Objavljeno: 
Friday, Mart 15, 2024 - 21:03

SASTANAK PREDSTAVNIKA ENERGETSKOG SEKTORA SA MINISTROM ENERGETIKE I RUDARSTVA DR SAŠOM MUJOVIĆEM

Naredna godina, u kojoj će van mreže više mjeseci biti TE Pljevlja, veliki je izazov za cijeli energetski sektor države i moramo naći način kako taj izazov prevazići, kroz saradnju i aktivno učešće svih segmenata sistema, ocjena je sastanka predstavnika energetskog sektora sa ministrom energetike i rudarstva, dr Sašom Mujovićem.

Pred nama je veoma izazovan period, ali sam siguran u to da imamo i znanje i dobru volju da, kroz zajedničko djelovanje, koje, između ostalog, podrazumijeva aktivne mješovite radne grupe, brzo i efikasno dolazimo do rješenja koja su zadovoljavajuća ne samo za sve segmente energetskog sektora nego i za državu u cjelini, istakao je Ivan Bulatović.

Sastanku su, pored ministra i predstavnika EPCG, prisustvovali i čelnici CEDIS-a, CGES-a, REGAGEN-a i COTTE-a.