A A A
Objavljeno: 
Uto, Septembar 7, 2021 - 15:40

ROVČANIN U POSJETI JPU „ĐINA VRBICA“: EPCG DONIRA SANITETSKU OPREMU

Elektroprivreda Crne Gore je, polazeći od čvrste usmjerenosti ka društveno odgovornom poslovanju, uz puno razumijevanje za teškoće s kojima se naša zemlja suočava u pogledu jačanja kapaciteta za zaštitu i očuvanje zdravlja tokom pogoršane epidemiološke situacije, istrajna u namjeri da pruži pomoć javnim ustanovama, s naglaskom na one u kojima borave djeca.

Shodno takvom opredjeljenju, izvršni direktor naše kompanije, Nikola Rovčanin, danas je, na sastanku sa Bojanom Razić, direktoricom JPU „Đina Vrbica“ iz Podgorice, ovoj instituciji uručio donaciju u vidu sanitetske opreme.

„U više navrata smo govorili o odlučnosti EPCG da se pozicionira kao društveno odgovorna kompanija. Takvo držanje dolazi do izražaja naročito u ovako osjetljivom trenutku, kada se Crna Gora suočava sa raznorodnim efektima pandemije Covid-19. Naš primarni cilj, s obzirom na polje djelovanja, jeste razvijanje energetskog sektora, ali nikada nećemo izgubiti iz vida potrebe građana i javnih ustanova bez kojih je nemoguće zamisliti svakodnevicu. Ova donacija je samo jedan u nizu pokazatelja dobre volje Elektroprivrede, ali i spremnosti vaspitno-obrazovnih institucija da se prilagode izazovima sadašnjice“, kazao je Rovčanin.

S druge strane, direktorica Bojana Razić je saopštila da je „zahvaljujući dobroj saradnji sa izvršnim direktorom EPCG, gospodinom Nikolom Rovčaninom, našoj ustanovi donirana sanitetska oprema. Ovaj gest dobija naročito veliki značaj kada se ima u vidu stanje u kome se trenutno nalazi naš vaspitno-obrazovni sistem, u kontekstu suočavanja sa epidemiološkim rizicima“, istakla je Razić.

Nadovezujući se na činjenicu da je JPU „Đina Vrbica“ uključena u realizaciju međunarodnog programa „Eko-škola“, koji za cilj ima razvijanje svijesti o očuvanju životne sredine kod najmlađe populacije, Razić je navela da je sa Rovčaninom dogovoren nastavak saradnje, kroz brojne aktivnosti u okviru teme „Energetska efikasnost“.