A A A
Objavljeno: 
Uto, Novembar 22, 2022 - 12:03

ROVČANIN: EPCG NASTAVLJA IZVOZ, OČEKUJEMO MILIONSKE PROFITE U NAREDNIM MJESECIMA

Nakon nezapamćenih sušnih perioda i poremećaja na tržištu električne energije, EPCG je krenula sa izvozom viškova koji su nastali zahvaljujući povoljnom hidrološkom talasu. EPCG je sada na strani izvoza i ovih dana izvozi 5-7 GWh dnevno što je 1-1,5 milion eura prihoda po danu.

Izvozni trend se očekuje u narednih pet mjeseci, a u skladu sa tim i desetine miliona profita. Ogroman uvoz u ljetnjim mjesecima, više od 100 miliona eura, koji je uzrokovao poslovni minus biće u narednim mjesecima anuliran i ostvaren kompanijski profit.

Od 15. 11. do 21. 11. 2022. palo je 195 l/m2 kiše, a od početka ovog mjeseca 301 l/m2.

Novembarski prosjek iznosi 298 l/m2, što znači da je već palo 101% u odnosu na normalu. Očekujemo da procenat bude i veći, s obzirom na to da su, do kraja mjeseca, najavljene dodatne padavine.

Što se tiče padavina od početka godine, palo je 1214 l/m2, što predstavlja 61% od godišnje normale koja iznosi 1984 l/m2.

Poslednji kišni talas je poboljšao nivo u akumulacijama, tako da su stanja akumulacija i HE “Perućica” i HE “Piva" veće za po 21 GWh i sada su na planskom nivou.

HE “Perućića” proizvodi električnu energiju maksimalnom snagom, jer su dotoci Zete iznad instalisanog protoka elektrane.

EPCG je u vremenu globalne energetske krize u potpunosti ostvarila svoju zakonsku obavezu urednog, kontinuiranog i stabilnog snabdijevanja građana i privrede, uz to ne povećavajući cijene, održavajući rekorde u naplati i broju redovnih platiša i obezbjeđujući popuste na račune.

Građani Crne Gore imali su cijenu struje koja je među najnižim u Evropi. EPCG se, takođe, izdvaja od drugih regionalnih i evropskih energetskih kompanija po tome što je potpuno samostalno, bez intervencija države i korigovanja cijena kompletan teret energetske krize iznijela na svojim leđima, bez dana restrikcija ili energetske nestabilnosti u državi, na šta smo naročito ponosni u kompaniji.

Uspostavljamo rekorde u proizvodnji, rekorde u naplati koja je sada 100,4%.

Takođe, važno je napomenuti da od ukupnih troškova kompanije na zarade se izdvaja u ovoj godini svega 4,4% što je još jedan rekord i primjer koji ne postoji ni u jednom većem privrednom društvu kako u privatnom, tako i javnom sektoru.