A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jul 11, 2013 - 10:56

Prosječan majski račun manji za 10 odsto od aprilskog

Prosječan majski račun domaćinstava za električnu energiju iznosi 23 eura, što je za oko 10 %  manje u odnosu na prosječnu aprilsku fakturu (25,73 eura).  Ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, domaćinstva su u maju u prosjeku potrošila 29,75 eura električne energije.

Domaćinstva su tokom maja ukupno potrošila 82.347.801 kWh električne energije, što je za 11 odsto manje u odnosu na ukupnu potrošnju tokom aprila (92.782.612 kwh), odnosno za 4,6 odsto manje u odnosu na prošlogodišnju majsku potrošnju.

Ukupan račun za utrošenu električnu energiju tokom  maja  iznosi oko 7 miliona i 660 hiljada eura, a potrošnja je očitana kod  oko 253  hiljade domaćinstava.

Račun vrijedan preko 150 eura dobiće svega 0,61  odsto potrošača, dok je potrošnja od 100 do 150 eura očitana kod 1,1 odsto potrošača.

Domaćinstva na  Žabljaku i dalje bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 20 eura, dok je najveća  potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Podgorici, gdje su domaćinstva  u prosjeku ostvarila potrošnju  električne energije u vrijednosti  34,90 eura.

Molimo kupce koji ne dobijaju račune za električnu energiju na svoju adresu, da se sa identifikacionim dokumentom jave na šalter lokalnog Snabdijevanja i dostave kompletne podatke o adresi na koju žele da im se ubuduće dostavlja račun.