A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jul 11, 2013 - 11:19

Primajte vaš račun za utrošenu električnu energiju putem SMS-a

Svi korisnici Elektroprivrede Crne Gore imaju na raspolaganju još jedan servis.

Nakon mogućnosti dobijanja računa za električnu energiju putem e-maila, korisnici će sada imati mogućnost da se prijave za servis putem kojeg će početkom mjeseca dobijati SMS notifikaciju o visini računa za električnu energiju za prethodni mjesec.

Registracija za korišćenje servisa je jednostavna. Popunjeni formular, koji možete preuzeti sa linka ispod, ili na šalterima lokalnih jedinica Snabdijevanja, potrebno je proslijediti na e-mail adresu smsinfo@epcg.com.