A A A
Objavljeno: 
Uto, Mart 2, 2021 - 09:44

PRIJAVITE KORUPCIJU, NEPOTIZAM I SVE ZLOUPOTREBE U NAŠEM RESORU

Elektroprivreda Crne Gore pridužila se akciji resornog ministarstva kapitalnih investicija: „Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru“.

Ovom akcijom MKI ohrabruje zaposlene u upravama i kompanijama u njihovom resoru da prijave sve sumnje u potencijalne zloupotrebe na e-mail: antikorupcija@mki.gov.me, uz garantovanu anonimnost prijava.