A A A
Objavljeno: 
Uto, Februar 21, 2023 - 13:04

PRIJAVE ZA PROJEKAT SOLARI DO DESETOG MARTA

Projekat SOLARI 5000+ izazvao je veliko interesovanje javnosti, a da bismo svima izašli u susret, rok za prijavu biće produžen od 22. februara do 10. marta.

Zainteresovani građani i privreda, kao i vlasnici stambenih objekata u zgradama do četiri sprata, mogu se prijaviti putem on-line prijave koja se nalazi na web portalu www.solari.epcg.com.

Projekat SOLARI 5000+ (70 MW), namijenjen kako domaćinstvima i pravnim licima, tako i stambenim zajednicama - vlasnicima stambenih jedinica manjih stambenih zgrada (do četiri sprata). Predviđeno je da se realizacijom ovog projekta ugrade fotonaponski sistemi ukupne snage 70 MW. Vrijednost projekta iznosi 70 miliona eura, a Elektroprivreda Crne Gore će obezbijediti subvenciju od 20 odsto za sve potrošače koji zadovolje uslove propisane javnim pozivom i kvalifikuju se za ugradnju fotonaponskog sistema.

Mogućnost samostalne proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, predstavlja najbolji garant sigurnog i pouzdanog snabdijevanja. Ugradnjom fotonaponskih sistema, domaćinstva i privredni subjekti pored uloge potrošača i kupca, dobijaju i ulogu proizvođača i prodavca. Korišćenje mogućnosti koje nude obnovljivi izvori energije doveli su i do usvajanja novog izraza PROSUMER/proizvođač-kupac, a koji označava krajnjeg kupca električne energije koji ima pravo da izgradi proizvodni objekat i proizvodi električnu energiju za sopstvene potrebe a da višak električne energije proda, odnosno isporuči u distributivni sistem.

Elektroprivreda Crne Gore od početka projekta uradila je sve da pojednostavi proces prijave i ugradnje sistema, pa je čak inicirala i izmjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koja je omogućila da se ubrza dinamika a potrošači jednostavno i brzo ugrade opremu. Takođe, kompanija EPCG Solar Gradnja zaposlila je i obučila timove koji su na usluzi potrošačima da efikasno, jednostavno i brzo dođu do faze da sami proizvode električnu energiju.

Podsjećamo da je Crna Gora zemlja sa velikim brojem sunčanih dana i veoma  pogodna za razvoj solarnih sistema za proizvodnju električne energije. O tome najbolje svjedoči podatak da je intenzitet sunčeve radijacije u našoj zemlji među najvećima u Evropi.