A A A
Objavljeno: 
Friday, Jul 27, 2018 - 10:47

PRAŽNJENJE SISTEMA "PERUĆICE" 29. JULA

HE „Perućica“ u redovni godišnji remont ulazi 30.jula 2018. godine, a potpuna obustava rada u elektrani potrajaće do 31. avgusta, dogovorili su predstavnici Nacionalnog dispečerskog centra (NDC), Direkcije za upravljanje energijom Elektroprivrede Crne Gore i HE „Perućica“.

HE „Perućica“ u redovni godišnji remont ulazi 30.jula 2018. godine, a potpuna obustava rada u elektrani potrajaće do 31. avgusta, dogovorili su predstavnici Nacionalnog dispečerskog centra (NDC), Direkcije za upravljanje energijom Elektroprivrede Crne Gore i HE „Perućica“.

U okviru priprema za remont pražnjenje dovodnog sistema počeće  29.jula, dok je prema Planu ovogodišnjeg remonta predviđeno da se dovodni sistem puni 28.avgusta, a naredna tri dana i sva tri cjevovoda, kako bi HE „Perućica“, posljednjeg dana avgusta, bila spremna da se  ponovo priključi na elektro mrežu.

Uzimajući u obzir bezbjednost građana, upozoravamo javnost, prije svega mještane naselja koja gravitiraju hidroneergetskom sistemu „Perućica“, na moguće opasnosti i molimo ih da ne izvode bilo kakve aktivnosti u vrijeme pražnjenja i punjenja dovodnih sistema HE „Perućica“.

Pored redovnih i uobičajenih remontnih radova na opremi i postrojenjima te dovodnom sistemu HE „Perućica“, u okviru ovogodišnjeg remonta biće izvedeni radovi i u dijelu prenosnog sistema čiju dinamiku će operativno utvrđivati odgovorni  u NDC- u i HE „Perućica“.