A A A
Objavljeno: 
Friday, Jul 12, 2013 - 12:00

Povećana potrošnja u junu

Domaćinstva su u junu potrošila 89.055.026 kW/h električne energije, u ukupnoj vrijednosti od 9.180.846 eura, što je 7% više u odnosu na majsku potrošnju, odnosno slično potrošnji ostvarenoj tokom juna prethodne godine.

Prosječan junski račun za električnu energiju za domaćinstva (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 33,02 eura sa uračunatom taksom na tarifno brojilo.

Domaćinstva na Žabljaku i dalje bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 21.5 eura, dok je najveća potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Ulcinju gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od oko 42 eura.

Račun vrijedan preko 150 eura dobiće 0.74% potrošača, dok je potrošnja od 100 do 150 eura očitana kod 1.35% potrošača.  Junske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 124.080 domaćinstava.

Račun za električnu energiju je za još 969 potrošača (koji su predali validnu dokumentaciju zaključno sa 20. junom) umanjen za iznos takse na tarifno brojilo. Broj domaćinstava koja su do sada iskoristila mogućnost oslobađanja od takse je 19.609.

Elektroprivreda Crne Gore će i u toku ovog mjeseca ponuditi priliku domaćinstvima koji imaju dug za utrošenu električnu energiju, da iskoriste šansu i izbjegnu eventualno isključenje. Ukoliko imate dug za električnu energiju, iskoristite mogućnost da ga od oktobra otplatite u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura, bez učešća, bez obračuna zatezne kamate. Dovoljno je da junski, julski i avgustovski račun platite do posljednjeg dana u mjesecu, ne uključujući prethodni dug.

Za dodatna pojašnjenja na raspolaganju je Centar za kontakt sa kupcima (besplatan poziv na  broj 19100), zaposleni na šalterima Snabdijevanja u Vašem gradu, kao i web site www.epcg.com