A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Decembar 29, 2021 - 09:21

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EPCG I LNG ALLIANCE

 

Polazeći od strateškog opredjeljenja da, u cilju pravovremenog prilagođavanja savremenim svjetskim trendovima na polju energetske tranzicije, razvija projekte zelene energije, Elektroprivreda Crne Gore intenzivno radi na izgradnji partnerstava sa kredibilnim partnerima, čije bi učešće omogućilo realizaciju svih predviđenih investicionih aktivnosti.

 

 

Sljedstveno tome, a u cilju održavanja stabilnosti EES-a, te stabilnosti i pouzdanosti u napajanju krajnjih potrošača, naša kompanija je, 8. decembra 2021. godine, potpisala Memorandum o razumijevanju (MoR) sa LNG Alliance Pte Ltd. U ime EPCG, MoR je potpisao izvršni direktor (Nikola Rovčanin), a za LNG Alliance glavni izvršni direktor (Muthu Chezhian).

 

LNG Alliance Pte Ltd je kompanija sa ozbiljnim iskustvom u razvoju energetskih projekata u sektoru gasa i tečnog prirodnog gasa (TPG). Ova kompanija, kao pružalac usluga jednog potpuno integrisanog rješenja po principu „ključ u ruke“ – počev od definisanja koncepta, preko razvoja i izvršavanja projekta, pa sve do vlasništva nad materijalnom imovinom i poslovanja za infrastrukturu za TPG i proizvodnju električne energije iz gasa – praktikuje obezbjeđivanje cjelokupnog razvoja projekata importnih terminala za TPG, integraciju proizvodnje električne energije iz gasa i distribuciju gasa.

 

Memorandumom o saradnji je predviđeno da LNGALL, u saradnji sa EPCG, sprovede detaljnu studiju izvodljivosti i Studiju uticaja na životnu sredinu i društvo, odnosno da razradi moguće opcije, kako bi se, u konačnom, definisalo odgovarajuće tehničko rješenje u kontekstu razmatranja ideje o postavljanju gasnih elektrana u Baru i Podgorici.

 

LNG Alliance bi se, u slučaju da se pronađe odgovaraći model, postarala da obezbijedi neophodne uslove za investiranje u razvoj gasnih elektrana, što bilo predmet daljih razgovora i planova, ne samo EPCG, nego i države Crne Gore, u smislu obezbjeđivanja neophodne infrastrukture za izgradnju gasnih postrojenja za proizvodnju električne energije. Ukoliko bi se stvorili uslovi za realizaciju projekta, gasno gorivo za obje elektrane bilo bi nabavljano sa namjenskog importnog terminala TPG-a u Luci Bar, za čiju izgradnju bi bila zadužena kompanija LNGALL. S tim u vezi, proučavalo bi se nekoliko različitih mogućnosti transporta LNG/gasa od Luke Bar do Podgorice, uključujući i gasovod.

 

Termoelektrane na gas koristile bi evropsku tehnologiju i opremu, a upravljanje ovim postrojenjima bi, stoprocentno, bilo povjereno Elektroprivredi Crne Gore, čije bi osoblje, pravovremeno, bilo obučeno za ovaj zadatak.

 

U predstojećem periodu nas čeka mnogo poslovnih izazova, a naznačeni dokument je pokazatelj čvrste volje da se, kroz saradnju sa respektabilnim međunarodnim partnerima, pronađe održivo rješenje za razvojne projekte Kompanije.

 

Ulažemo u nove projekte i razvijamo partnerstva za budućnost. Dobra energija!