A A A
Objavljeno: 
Friday, Maj 10, 2024 - 10:50

POGONSKI POTPUNO SPREMNA I POUZDANA PERUĆICA ULAZI U 65. GODINU RADA

Hidroelektrana „Perućica“ u nedjelju, 12. maja, obilježava 64 godine postojanja i uspješnog doprinosa crnogorskom elektroenergetskom sistemu. Prve količine električne energije iz ovog hidroenergetskog objekta potekle su davne 1960. godine. Od tada, pa zaključno sa 30. aprilom ove godine, naša najstarija velika elektrana proizvela je 54.978.895  MWh energije.

Izuzetni proizvodni rezultati ostvareni su i u prva četiri mjeseca ove godine, kada je HE “Perućica” ukupno proizvela 391.032 MWh električne energije, što je već 43% proizvodnog plana, prema kojem bi, do kraja godine, trebalo da isporuči ukupno 920 000 MWh energije.

Rukovodilac Podružnice – HE „Perućica“ Radovan Đukanović kazao je da se rođendan „stare dame“, tradicionalno, skromno i radno proslavlja, s obzirom na to da su već počele aktivnosti na pripremi ovogodišnjeg remonta i realizaciji planiranih investicionih projekata.

- U toku je remont auto-transformatora 125 MVA i njemu pripadajućih polja. U junu predstoji remont zatvaračnica dovodnog sistema, u julu su na redu postrojenja 110 kV, tokom avgusta tradicionalno glavni remont, uz totalnu obustavu rada Elektrane, dok ćemo u septembru obaviti remont postrojenja 220 kV, tako da naši remontni radovi praktično traju pet mjeseci, kazao je Đukanović.

Đukanović je istakao da su pred zaposlenima, pored redovnih aktivnosti, i veoma ozbiljni poslovi, koje izvodi Direkcija za razvoj i investicije:

- U toku je II faza rekonstrukcije i modernizacije za koju je potpisan Ugovor. Uskoro će biti raspisan  Javni poziv za projektovanje, isporuku opreme i montažu agregata A8, a aktivno se radi i na projektu Prevođenja viška vode rijeke Zete u jezero Krupac i spajanje jezera Krupac i Slano. Kada se sve ovo završi, što se očekuje u narednih 2-3 godine, HE „Perućica“ će biti u potpunosti modernizovan i pouzdan proizvodni objekat sa mogućnošću maksimalne valorizacije i iskorišćenja raspoloživog vodnog  potencijala, zaključio je Đukanović.

Sredinom godine očekuje se puštanje u pogon potpuno rekonstruisanih mHE “Podgor” i “Rijeka Crnojevića”, a znatno su popravljeni i uslovi za radnike. Rekonstruisan je radnički restoran, kuhinja sa novom opremom i svim elektro, vodovodnim i termotehničkim instalacijama, uređuju se prilazni putevi do Hidroelektrane, a od posebnog značaja je početak realizacije projekta tretmana otpadnih voda.

Za proizvodnju električne energije, HE “Perućica“ koristi vode gornjeg toka rijeke Zete, odnosno vode koje iz Nikšićkog polja, pri  izuzetno povoljnom padu na kratkom rastojanju, pokreću njene turbine. U sastavu HE  "Perućica", čija instalisana snaga iznosi 307 MW  su  akumulacije "Krupac", "Slano" i retenzija "Vrtac", a dio sistema HE “Perućica” čini  i pet malih hidroelektrana na teritoriji Podgorice, Kolašina, Cetinja i Šavnika.