A A A
Objavljeno: 
Friday, April 9, 2021 - 17:25

PODRŠKA KAMPANJI VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

Elektroprivreda Crne Gore aktivno se uključila u kampanju vakcinacije protiv COVID-19  tako što će, u saradnji sa Vladom Crne Gore, posredstvom svojih kanala komunikacije ukazivati na značaj vakcinacije protiv COVID-19.

Na adrese oko 380 hiljada crnogorskih domaćinstava, već uz martovski račun za utrošenu električnu energiju, biće dostavljen i edukativni liflet o vakcinaciji. Podsjećamo, ovaj kanal komunikacije pokazao se veoma efikasnim i na početku pandemije kada je trebalo javnosti ukazati na važnost poštovanja propisane distance, korišćenja maske i održavanja redovne higijene ruku, kao osnovnih mjera koje su i dalje na snazi.

Uključivanjem u kampanju vakcinacije protiv COVID-19, Elektroprivreda Crne Gore, kao jedna od najvećih i najboljih kompanija u Crnoj Gori, i ovaj put željela je, zajedno sa Vladom, pokazati senzibilitet za društveno odgovorne prakse i u granicama svojih mogućnosti podržati sistem javnog zdravstva u teškoj borbi protiv pandemije koronavirusa.

Podsjećamo, sve informacije o vakcinaciji dostupne na sajtu www.covidodgovor.me, kao i pozivom na broj 1717.