A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Jul 1, 2020 - 14:47

PODIJELIMO TERET PO OSMI PUT

Elektroprivreda Crne Gore pokreće osmi ciklus akcije "Podijelimo teret", namijenjen svim kupcima, koji pripadaju grupi potrošnje "Domaćinstva", a imaju dugovanja po osnovu računa za električnu energiju. ''Podijelimo teret 8'' počinje 1. jula i trajaće do 31. oktobra. U tom periodu, sva domaćinstva kojima ističu  Sporazumi  iz akcije ''Podijelimo teret 6'', kao i sva nova domaćinstva koja žele da se priključe, svoje obaveze mogu izmiriti po izuzetno povoljnim uslovima.

Imajući u vidu složenu situaciju uslijed COVID 19, za osmi ciklus akcije PODIJELIMO TERET, uslov za priključenje akciji je da potrošač ima izmirena dva poslednja računa, umjesto tri, kako je to bilo u dosadašnjim akcijama. Tako se akciji tokom jula mogu priključiti kupci, koji pripadaju grupi potrošnje "Domaćinstva", uz neophodan uslov da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca (april, maj i jun) jednak ili veći od računa za maj i da do kraja jula plate junsku fakturu.

U avgustu neophodan uslov je da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca (maj, jun i jul) jednak ili veći od računa za jun i da do kraja avgusta bude plaćena julska faktura. U septembru neophodan uslov je da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca (jun, jul i avgust) jednak ili veći od računa za jul i da do kraja septembra bude plaćena avgustovska faktura. U oktobru neophodan uslov je da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca (jul, avgust i septembar) jednak ili veći od računa za avgust i da do kraja oktobra bude plaćena septembarska faktura.

Domaćinstva koja se priključe akciji ''Podijelimo teret 8'', stiču pravo na brojne povoljnosti:

  • otplata prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama u iznosu od 20 eura,
  • izuzeće od prinudnih metoda naplate dok se poštuje Sporazum,
  • obustava obračuna zatezne kamate.

Maksimalan broj rata na koji se može potpisati Sporazum  je 22. Ukoliko je dug manji od 440 eura, broj rata se određuje tako što se iznos duga dijeli sa 20 eura (npr. dug od 320 eura kupac će otplaćivati u 16 fiksnih mjesečnih rata od 20 eura).

Takođe, svi kupci električne energije koji su isključeni sa mreže  imaju pravo da se priključe akciji, a uz navedene neophodne uslove moraju da plate i troškove priključenja.

Kupci  koji već imaju potpisan standardni Sporazum, mogu  ga reprogramirati  po ovom modelu, uz uslov da redovno izmiruju svoje obaveze po postojećem Sporazumu.

Za sve informacije, potrošači se mogu obratiti Call centru, besplatnim pozivom na broj 19100, informacije mogu dobiti i putem www.epcg.com, zvanične Fejsbuk strane, kao i na informativno-naplatnim punktovima lokalnih jedinica Snabdijevanja.