A A A
Objavljeno: 
Thursday, Januar 19, 2023 - 20:16

ОВЈЕРЕН УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ИМОВИНЕ ЖЕЉЕЗАРЕ. ОДБОР ДИРЕКТОРА ДОНИО ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ КЋЕРКЕ ФИРМЕ „ЕПЦГ-ЖЕЉЕЗАРА НИКШИЋ“

Електропривреда Црне Горе (ЕПЦГ), TOSCELIK PROFIL VE SAC ENDUSTRISI A. S. и TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL NIKŠIĆ данас су, у присуству нотара, направили нотарски запис и овјерили купопродајни уговор за имовину Жељезаре, који је потписан 30. децембра прошле године. Тиме су се стекли услови за уплату прве транше по предметном Уговору, у износу од 15 милиона еура. Подсјетимо, друга рата по купопродајној цијени, вриједна пет милиона еура, треба да буде уплаћена до половине фебруара, што је услов да се имовина упише у катастарску евиденцију на име ЕПЦГ.

 Овим Уговором је ЕПЦГ успјела да имовину која, по прелиминарним процјенама, вриједи преко 65 милиона евра купи за 20 милиона евра.

Такође, Одбор директора Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ), у својству оснивача, донио је, на данашњој сједници, одлуку о оснивању кћерке фирме, ДОО „ЕПЦГ-Жељезара Никшић“, а одобрен је и Бизнис план будуће фирме.
 
ЕПЦГ ће својој новоформираној кћерки фирми „ЕПЦГ-Жељезара Никшић“ уступити на коришћење имовину стечену купопродајним уговором, у циљу пружања додатне подршке развоју соларне и осталих видова обновљивих извора енергије, који представљају будућност црногорског енергетског сектора. Бизнис планом је предвиђено да се ново предузеће састоји од неколико производних јединица (Солари, Подконструкција, Конструкција и др.), а пројектовано је да запосли 304 радника који ће се примати фазно, у складу са Бизнис планом тј. потребама процеса производње.

ДОО „ЕПЦГ-Жељезара Никшић“  ће, између осталог, бити сервис енергетском сектору и подршка пројектима обновљивих извора енергије, за почетак пројекта СОЛАРИ, а потом и свих осталих, у интересу привреде и друштва.   

ЕПЦГ ради!