A A A
Objavljeno: 
Friday, Decembar 23, 2022 - 16:27

ОДРЖАНА XXVI ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ЕПЦГ

У Никшићу је данас одржана XXVI вандредна сједница Скупштине акционара ЕПЦГ АД Никшић. На основу утврђеног дневног реда Скупштине, којом је пресједавао извршни директор, Никола Ровчанин, разматране су три тачке дневног реда.

Гласовима већине акционара усвојене су све три тачке дневног реда и то:

  1. Предлог одлуке о смањењу основног капитала Електропривреде Црне Горе АД Никшић по основу поништења сопствених акција. По основу поништења 8.472.481 сопствених акција номиналне вриједности 6,5175 € по акцији, основни капитал Електропривреде Црне Горе АД Никшић, утврђен чланом 46 Статута Друштва, у износу од 769.927.930,0350 €, смањује се за 55.219.394,9175 €, и сада износи 714.708.535,1175 €.

  2. Предлог одлуке о измјенама Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и утврђивање пречишћеног текста истог, а у складу са измјенама на пољу смањења основног капитала. Основни капитал Друштва је подијељен на 109.659.921 акцију.

  3. Предлог одлуке о одобравању Уговора о зајму у износу од 82.000.000 € који Електропривреда Црне Горе АД Никшић намјерава да потпише са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) за потребе финансирања реализације пројекта ВЕ „Гвозд“. Такође, одобрен је и Предлог одлуке о одобравању Предлога Анекса 3 Уговора чланова Друштва између ЕПЦГ и компаније „Ivicom Holding GmbH“.

У склопу припреме за расправу о тачки 3, констатовано је да је дио мањинских акционара, уочи одржавања Скупштине, доставио писано обавјештење о намјери коришћења права несагласних акционара на откуп акција уколико се Скупштина афирмативно изјасни о назначеној тачки.

Читајући резултате гласања за тачку 3 дневног реда, предсједавајући сједнице Скупштине акционара, извршни директор, Никола Ровчанин, истакао је задовољство чињеницом да ЕПЦГ наставља са реализацијом развојних пројеката.

„Честитам свима на на одлуци да се спроведе овај веома важан посао за нашу компанију. Датум за закључење Уговора ће се ускоро дефинисати. То је наша мисија, наш план и наш циљ. Сматрам да је ово један велики допринос у развоју наше компаније те да ћемо кроз двије године имати нови енергетски објекат, што је важно и са аспекта актуелне еколошке реконструкције. Ово је још један у низу енергетских објеката које покрећемо и које градимо, што је огроман напредак, нарочито када се има у виду да је ЕПЦГ четири деценије озбиљно заостајала у погледу стварања нових капацитета. Стога, ово што сада радимо треба да служи на понос и Електропривреди и вама као акционарима“, рекао је Ровчанин.