A A A
Objavljeno: 
Uto, Jun 28, 2022 - 17:43

ОДРЖАНА ХХ РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ЕПЦГ

У Никшићу је, 28. јуна 2022. године, одржана ХХ редовна Скупштина акционара ЕПЦГ АД Никшић. На основу утврђеног дневног реда Скупштине, којом је предсједавао извршни директор, Никола Ровчанин, донесене су сљедеће одлуке:

 

  1. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа усвојен је Предлог oдлуке о усвајању Финансијских исказа Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021. годину са Напоменама и Нацртом мишљења ревизора БДО д.о.о. Подгорица.
  2. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа усвојен је Предлог oдлуке о усвајању Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021. годину са Извјештајем о активностима Службе за заштиту животне средине као и Извјештајем о активностима за област заштите и здравља на раду и заштите и спашавања.
  3. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа усвојен је Предлог oдлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на дан 31.12.2021. године, тако што је укупна нераспоређена добит (65.264.958,81 €), коју чине нето добит из пословања у 2021. години (47.448.505,89 €) и нераспоређена добит из претходног периода (17.816.452,92 €) распоређена на нераспоређену добит (60.520.108,22 €) и фонд резерви (4.744.850,59 €).
  4. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа одбијен је Предлог oдлуке о одобравању књижног одобрења у корист ЦЕДИС д.о.о. Подгорица.
  5. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа за ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2022. годину изабрано је Друштво за екстерну ревизију БДО д.о.о. из Подгорице.
  6. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа усвојен је Предлог oдлуке о утврђивању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић са Методологијом обрачуна варијабилне накнаде лицима са посебним дужностима према Електропривреди Црне Горе АД Никшић.
  7. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа усвојен је Предлог oдлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.
  8. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа усвојен је Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић. Нови чланови Одбора директора су: Владан Јоковић, Тахир Ђонбаљај, Адис Балота, Мартин Ћаласан, Ненад Марковић, Милутин Ђукановић и Емир Струјић.
  9. Гласовима већине присутних акционара са правом гласа усвојен је Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021. годину.

На конститутивној сједници Одбора директора, за предсједника је именован Милутин Ђукановић, досадашњи предсједник Одбора директора.