A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, April 8, 2024 - 15:32

ODLIČAN POSLOVNI REZULTAT U 2023. GODINI, OČEKUJEMO SKORI NACRT MIŠLJENJA REVIZORA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić obavještava javnost da je u poslovnoj 2023. godini, prije oporezivanja, ostvarila rezultat u iznosu od 65.871.962 €.

Neto rezultat EPCG AD Nikšić za 2023. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 52.410.782 €.

U toku je proces revizije finansijskih iskaza EPCG i tokom narednih nekoliko sedmica očekujemo nacrt misljenja, o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti javnost.

Podsjećamo da je EPCG ranije uplatila u budžet države 17.180.030,80 € po osnovu poreza na dobit.

Želimo da podsjetimo da bi ostvarena dobit prije knjižnog odobrenja (datog kako se ne bi povećavala cijena električne energije) i isknjižavanja fakture CEDIS-u iznosila 92.073.373,32 €.