A A A
Objavljeno: 
Friday, Novembar 26, 2021 - 14:23

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ XXIV ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

На основу чл. 135, 136 и 151  Закона о привредним друштвима ("Службени лист ЦГ", број 65/20), члана 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић   и  Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву XXIV ванредне Скупштине акционара бр.10-00- 55402 од  26.11. 2021. године објављује се

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О ОДРЖАВАЊУ XXIV ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

Скупштина ће се одржати 30. 12. 2021. године у Никшићу,  ул. Данила Бојовића бб – Клуб 213 са почетком у 12 часова уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети  1 (један) сат раније.

За XXIV  ванредну Скупштину акционара утврђен је следећи предложени

Дневни ред:

  1. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2020. годину.
  2. Предлог одлуке о избору ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021 годину.
  3. Предлог Измјене Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и утврђивање пречишћеног текста истог.

Одлука из тачке 1 се доносе  већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција са правом гласа.

Ревизор Друштва бира се између кандидата које предложе квалификовани акционари (тачка 2).

Одлука из тачке 3 се доноси  већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини најмање 2/3 укупног броја акција са правом гласа.

XXIV ванредна Скупштина акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић одржаће се у Никшићу, ул Данила Бојовића бб – Клуб 213 са почетком у 12 часова.

Материјал XXIV ванредне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:     

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива"

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља"

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бијело Поље ул.Слободе бр.1

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бар Булевар ЈНА бр.10

 

Увид у материјал XXIV ванредне Скупштине акционара, почев од  09. 12. 2021. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

Информације везане за XXIV ванредну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу:  Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционара“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXIV ванредној Скупштини акционара врши се на тел. 040 204-107.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

Скупштина ће се  одржати у просторним и здравствено - хигијенским условима уподобљеним мјерама заштите од последица пандемије Ковида 19.                                                                                                             

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОPA 

Милутин Ђукановић, дипл инж.с.р.