A A A
Objavljeno: 
Uto, Avgust 2, 2022 - 15:09

О ПРОДАЈИ АКЦИЈА И ЗАПОШЉАВАЊУ

У име Електропривреде Црне Горе АД Никшић обавјештавам јавност да је у понедјељак, 1. августа 2022. године, спроведен поступак јавног отварања понуда по основу Јавног позива за продају сопствених акција у блок трансакцији.

Том приликом је констатовано да у предвиђеном року није пристигла ниједна понуда.

Подсјећам јавност на чињеницу да ЕПЦГ од 26. септембра 2019. године посједује 11.813.238 сопствених акција, што чини 10% њеног основног капитала. Назначене акције су, у склопу реализације Уговора о извршењу пут опције између А2А и Црне Горе, за износ од 52.8 милиона евра откупљене од италијанске компаније и, сходно члану 230 Закона о привредним друштвима, морају се отуђити најкасније до 26. септембра 2022. године, јер ће, у противном, бити поништене, што би представљало значајно умањење основног капитала.

С обзиром на то да до 1. августа текуће године није пристигла ниједна понуда, у наредним данима ће се предузети нови кораци, како би се избјегла варијанта у којој се основни капитал ЕПЦГ смањује за 77 милиона евра, a о чему ће јавност бити благовремено обавијештена.

Овдје налазим за сходно да подсјетим на неке врло малициозне коментаре, присутне у дијелу јавности, а којима је потенцирана наводна намјера руководства Компаније да, мимо својих ингеренција, назначени фонд акција прода или малтене поклони ЕПС-у. О незнавеним иступима, у којима се постављало питање зашто ЕПЦГ продаје акције које може да задржи (sic!), да и не говорим. У том смислу, цијеним да би било пожељно уколико би појединци, склони оваквим иступима, покушали да обогате своје знање кроз упознавање са законским нормама те да, уколико је могуће, начине разлику између сопствене политичке оријентације и професионалног односа према питањима из домена привреде, конкретно онима која се односе на пословање ЕПЦГ.

С тим у вези је и тенденција да се, константно, спочитава број запослених у посљедњих 16 мјесеци. ЕПЦГ је, будући оријентисана на осавремењивање постојећих и развој нових производних капацитета, запослила велики број младих и стручних људи, што је, сасвим сигурно, прави корак ка хватању прикључка у процесу глобалне енергетске транзиције и, без икакве сумње, много боља опција од оне која је практикована деценијама, а која се заснивала на одсуству визије, односно јачања производње. Као озбиљна компанија, не само да смо поносни на прилив квалитетне радне снаге, него ћемо, кроз серију развојних пројеката, учинити да, у наредним годинама, ЕПЦГ остане остварена за нове људе. Да се прије 15 или 20 година приступило развоју нових постројења и, на концу, запошљавању младих људи, данас би наша економија била у драстично повољнијој позицији, мноштво даровитих људи не би напуштало земљу, а сама ЕПЦГ не би била у позицији да стрепи од кретања на тржишту у контексту глобалне енергетске кризе. Варијанта у којој се, преко енергетике, генерише привредни раст, а у којој ЕПЦГ, као кључна компанија, не улаже ни у нове људе ни у нове производне објекте, напросто, не постоји. Варијанта у којој ЕПЦГ одустаје од развојних пројеката и нових људи, уз свођење на експлоатацију постројења која су изграђена прије 40 и више година, још мање.

Смисао постојања ЕПЦГ је управо у томе да ствара нову вриједност, тако да су и развој нових пројеката и запошљавање људи природан дио тог пута. У мноштву развојних планова, довољно је поменути да ће само реализација пројекта „Солари 3000+ и 500+“ генерисати производњу 45.000 MWh, што ће, на годишњем нивоу, доносити 18 милиона евра. Надамо се да ће и овај и други пројекти Компаније генерисати како јачење њеног портфолија и економски раст цијеле земље, тако и нова радна мјеста, јер се само на тај начин постиже жељене ефекте: снага Компаније + енергетска стабилност Црне Горе + останак младих људи у земљи.

ЕПЦГ ради!

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕПЦГ АД НИКШИЋ

Милутин Ђукановић