A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jul 11, 2013 - 10:59

Novo multifunkcionalno brojilo

Elektroprivreda Crne Gore počela je da sprovodi projekat unapređenja sistema mjerenja u distribuciji kroz zamjenu postojećih brojila novim - elektronskim brojilima posljednje generacije. Upravljanje i održavanje, modernizacju i razvoj distributivnog sistema predviđa i Zakon o energetici. Osnovni cilj je što pouzdanije i efikasnije snabdijevanje potrošača električnom energijom. 

 

1. EKRAN (DISPLEJ)

Prikaz dostupnih informacija.

2. TASTER ZA OČITAVANJE

Pritiskom na taster, na ekranu-displeju se prikazuje nova informacija.

3. POKAZATELJ POTROŠNJE

Treperenje lampice ukazuje da postoji potrošnja električne energije.

4. PREKIDAČ

Prekid ili ponovno aktiviranje napajanja električnom energijom.

Upozorenje: ovaj prekidač ne zamjenjuje sigurnosne uređaje (osigurač i sklopke)

5. OPTIČKI INTERFEJS

Samo za eventualne intervencije ovlašćenog tehničkog osoblja.

 

Novo elektronsko brojilo, u svakom trenutku, omogućava vam detaljan i precizan uvid u stanje potrošnje i shodno tome bolju kontrolu potrošnje. Novo brojilo omogućava precizno daljinsko očitavanje uz isključenje mogućnosti subjektivne greške, kao i brzo evidentiranje eventualnog kvara i njegovo efikasnije otklanjanje. Trošak zamjene brojila u potpunosti snosi Elektroprivreda Crne Gore.

Nakon ispunjenja  neophodnih tehničkih preduslova, koji će se ostvariti kroz realizaciju drugih projekata, biće vam dostupni i svi drugi servisi koje ova napredna tehnologija pruža, kao npr. blagovremene najave planiranih prekida u napajanju električnom energijom, mogućnost davanja instrukcija o energetskoj efikasnosti i slično.

Na ovaj način želimo da vas upoznamo sa novim prijateljem vašeg domaćinstva – multifunkcionalnim elektronskim brojilom.

 

AUTOMATSKI PRIKAZ PODATAKA NA DISPLEJU

PRIKAZ NA DISPLEJU
OPIS
"Aktiv. tarifa Tx"
Prikaz trenutno aktivne tarife (veća ili manja tarifa)
"Vrijeme hh:mm:ss"
Vrijeme na brojilu
"Datum   dd:mm:gg"
Datum na brojilu
"Ser. Br xxxxxx"
Serijski broj brojila
"Trenutni period "
Slijede podaci o trenutnom stanju brojila
"Ax+  Ocit=xxxxxx"
Stanje brojčanika aktivne energije po tarifama
"Trenutna P=xxx,x"
Trenutna snaga koju angažuje potrošač