A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Mart 24, 2021 - 19:41

NIKOLA ROVČANIN IZVRŠNI DIREKTOR EPCG

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, na 52. vanrednoj sjednici, razriješio je izvršnog direktora Igor Noveljića i imenovao, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom EPCG, izvršnog direktora Nikolu Rovčanina.

G-din Rovčanin je rođen 13. jula 1984. godine u Pljevljima. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Obavljao je niz odgovornih funkcija. Od 2014. godine odbornik je u Skupštini opštine Pljevlja. Od 2009. godine zaposlen je u d.o.o. ,,Vodovod“ Pljevlja, gdje je obavljao poslove pravnog referenta, sekretara Upravnog odbora, rukovodioca Sektora za opšte, pravne i kadrovske poslove i savjetnika za pravne poslove. Više od deceniju zastupa preduzeće pred sudovima i državnim organima. Bio je aktivan u sindikalnim organizacijama na državnom i lokalnom nivou.

Novoizabrani izvršni direktor stupiće na dužnost 25. marta tekuće godine shodno Kolektivnom ugovoru Kompanije. Sjednici Odbora prisustvovao je državni sekretar  u ministarstvu za kapitalne investicije Marko Perunović.

Odbor direktora izrazio je očekivanje da će novoizabrani izvršni direktor, zajedno sa svojim timom, mnogo uspješnije upravljati kompanijom u cilju ostvarivanja pozitivnih rezultata nacionalne elektroenergetske Kompanije.