A A A
Objavljeno: 
Saturday, Februar 24, 2024 - 15:45

NA XXVIII VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA EPCG IZABRAN NOVI SASTAV ODBORA DIREKTORA. PREDSJEDNIK – MILUTIN ĐUKANOVIĆ

U Nikšiću je, 23. februara 2024. godine, održana XXVIII vanredna Skupština akcionara EPCG AD Nikšić. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni direktor, Ivan Bulatović, donesene su odluke o razrešenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Odbora direktora kompanije.

Novi saziv Odbora direktora činiće Milutin Đukanović, Tahir Đonbaljaj, Neven Gošović, Zoran Miljanić, Vladimir Katić, Jovica Milanović i Simo Jokić.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, koji je i do sada obavljao tu funkciju