A A A
Objavljeno: 
Uto, Januar 24, 2023 - 14:15

МОГУЋЕ ПОПЛАВЕ У НИКШИЋКОМ ПОЉУ

Због великог прилива воде у хидроенергетски систем “Перућица” постоји реална опасност од поплава у рејону Будошких бара, око канала ријеке Зета те на подручју никшићких насеља Страшевина, Кличево и Озринићи.

Акумулације “Слано” и “Крупац” преливају, док је доток ријеке Зете 135 m3/s. Ниво воде у ретензији Вртац стално расте, па је јутрос, у седам сати, достигао коту  612,45 мнв, што је само 1,55 метара до максималне коте преливних поља.

У ХЕ “Перућица” свакодневно прате хидролошку ситуацију, стање акумулација и дотока, тако да су, јуче, из предострошности  подесили преливне клапне на ретензији “Вртац” на 613,75 мнв како не би дошло до пораста коте изнад 614 мнв, што би довело до плављења земљишта и објеката по обронцима Вртачког језера у мјесној заједници Штедим.

Узимајући у обзир тренутну ситуацију, постоји реална опасност да до прелива дође током ове седмице, у четвртак или најкасније у петак, па упозоравамо мјештане поменутих насеља, као и Директорат за заштиту и спашавање, ПЈ Никшић, да предузму неопходне кораке на заштити имовине и људи на подручјима која гравитирају хидроенергетском систему у Никшићком пољу.