A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Jun 12, 2013 - 11:59

Majska potrošnja manja za 9% od aprilske

Domaćinstva su u maju potrošila 83.085.461 kW/h električne energije, u ukupnoj vrijednosti od 8.694.581 eura, što je 9% manje u odnosu na aprilsku potrošnju, odnosno slučnu na potrošnju ostvarenu tokom maja prethodne godine.

Prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) je 9% manji u odnosu na prosječni aprilski račun i iznosi 31,68 eura sa uračunatom taksom na tarifno brojilo. 

Domaćinstva na Žabljaku i dalje bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 21.6 eura, dok je najveća potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Podgorici gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od oko 35 eura.

Račun vrijedan preko 150 eura dobiće 0.56% potrošača, dok je potrošnja od 100 do 150 eura očitana kod 1.15% potrošača.  Majske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 120196 domaćinstava.

Račun za električnu energiju je za još 872 potrošača (koji su predali validnu dokumentaciju zaključno sa 20. majom) umanjen za iznos takse na tarifno brojilo. Broj domaćinstava koja su do sada iskoristila mogućnost oslobađanja od takse je 18.638.

Elektroprivreda Crne Gore će u toku ovog mjeseca ponuditi jedinstvenu priliku svim domaćinstvima koji imaju dug za utrošenu električnu energiju, da iskoriste šansu I izbjegnu eventualno isključenje i u narednom peridodu postanu članovi ZLATNOG TIMA koje im nudi mnoge benefite.

EPCG je juče otvorila novi, informativno-naplatni punkt u 'Delta City'-u. Novootvorena poslovnica dio je novog koncepta koji se razvija u EPCG a koji se odnosi na unapređenje odnosa sa kupcima.

Svi potrošači svoje računa za utrošenu električnu energiju na ovom punktu moći će, kao i na drugim naplatnim punktovima EPCG, da plate bez provizije.

Na infomativno-naplatnom punktu u Delti, pored plaćanja svojih računa u gotovini ili platnim karticama, kupci će moći da dobiju sve neophodne informacije o snabdijevanju električnom energijom, svom računu, novim kampanjama, da podnesu reklamaciju, da uključe nove servise kao što su elektronski račun ili SMS info, da potpišu ugovor o snabdijevanju, da se oslobode od plaćanja takse na tarifno brojilo, da dobiju informacije o članstvu u Zlatnom timu, popustima, subvencijama, i sl.