A A A
Objavljeno: 
Friday, Maj 28, 2021 - 15:48

IZVRŠNI DIREKTOR ROVČANIN SA SARADNICIMA OBIŠAO TE "PLJEVLJA"

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, direktor TE Dobrilo Garčević, direktor proizvodnje Bojan Đordan, direktor Direkcije za razvoj i inženjering Ivan Mrvaljević i glavni finansijski direktor Miro Vračar, sa saradnicima, obšli su postrojenje TE Pljevlja koja je u remontu.

''Samo jednogodišnja obustava proizvodnje u TE „Pljevlja“, EPCG bi koštala oko 90 miliona eura dodatnih troškova. U tom slučaju Elektroprivreda bi mogla da iskoristi zakonsko pravo i djelimično smanji taj trošak na način što bi se cijena električne energije za domaćinstva u kontinuitetu povećala šest odsto. No, i pored tog dodatnog opterećenja građana, EPCG ne bi mogla da izbjegne negativni poslovni rezultat, a pored toga što bi bila ozbiljno ugrožena isplata dividende državi i manjinskim akcionarima, dovela bi se u pitanje i isplata ostalih zakonskih obaveza, kao i zarada, poreza i doprinosa državi.

Dakle, sa jedne strane imate ekološku rekonstrukciju TE “Pljevlja”, vrijednu 54 miliona eura, koja bi zadovoljila standarde strogih evropskih ekoloških direktiva i produžila rad do 30 godina, a sa druge, scenario koji sam pomenuo i godišnji trošak od čitavih 90 miliona eura''.