A A A
Objavljeno: 
Thursday, Novembar 17, 2022 - 13:53

IZVRŠNI DIREKTOR EPCG NA SASTANKU ODBORA ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDŽET SKUPŠTINE CRNE GORE

"U naredne 3 godine Crna Gora će biti veliko energetsko gradilište, čime će se ojačati privreda, ekonomija, izvozni potencijal države i otvoriti nova radna mjesta", saopštio je Nikola Rovčanin, izvršni direktor EPCG na Sastanku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore.

 
"Izuzetnu priliku pravilnog strateškog planiranja i snažnog investicionog ciklusa u oblasti energetike, država ne smije da ispusti", zaključio je.