A A A
Objavljeno: 
Uto, Januar 30, 2024 - 15:09

IVAN BULATOVIĆ NOVI IZVRŠNI DIREKTOR EPCG

Odbor direktora EPCG, na današnjoj, 86. vanrednoj sjednici, za novog izvršnog direktora Elektroprivrede na mandatni period od četiri godine, većinom glasova, izabrao je Ivana Bulatovića, diplomiranog elektroinženjera.

Imenovanje Bulatovića za izvršnog direktora uslijedilo je nakon što je sprovedena kompletna procedura javnog konkursa. Podsjećamo na činjenicu da je, shodno odluci Odbora direktora od 5. decembra 2023, raspisan javni konkurs za izvršnog direktora (8. decembar) koji je trajao 15 dana. Prijavilo se sedam kandidata, a u međuvremenu jedan od njih povukao je prijavu, dok je za drugog utvrđeno da je, u formalno-pravnom smislu, dostavljena nepotpuna dokumentacija. Tročlana komisija je, 9. januara tekuće godine, izvršila pregled i obradu dokumentacije te istu proslijedila Komisiji za imenovanje, koja je, 15. januara, obavila intervjue sa kandidatima čije su prijave bile ispravne. Posebna pažnja posvećena je predstavljanju plana i programa rada i razvoja kompanije u mandatnom periodu. Na osnovu dokumentacije i intervjua, izvršeno je bodovanje, prema kojem su najbolje reference imali Ivan Bulatović i Zoran Šljukić.

Ivan Bulatović je rođen 1979. godine u Podgorici. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Profesionalni angažman je započeo u EPCG (2004–2009), gdje je radio kao inženjer za relejnu zaštitu, da bi, nakon izdvajanja Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) u zasebno akcionarsko društvo, obavljao poziciju glavnog inženjera za relejnu zaštitu i ispitivanje (2009-2013). U periodu od 2014. do 2018. bio je izvršni direktor CGES-a, a potom pomoćnik izvršnog direktora za razvoj, pomoćnik direktora elektroprenosa, zatim  i pomoćnik izvršnog direktora za međunarodnu i institucionalnu saradnju (2018-2019). Nakon toga preuzeo je funkciju izvršnog direktora u Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO). Uporedo sa tim, obavljao je funkcije predsjednika Skupšine i člana Nadzornog odbora Sigurnosnog koordinacionog centra (2015-2018), predsjednika Odbora za energetiku i rudarstvo Privredne komore Crne Gore (od 2023) i člana Odbora direktora kompanije Terna Crna Gora (od 2022).