A A A
Objavljeno: 
Friday, Avgust 7, 2020 - 13:05

INVESTICIJA ZA POVEĆANJE SNAGE HE „PERUĆICA“

Elektroprivreda Crne Gore je raspisala međunarodni tender za izradu projektne dokumentacije za ugradnju agregata A8 HE „Perućica” instalisane snage 58,5 MW. Obezbijeđena su i sredstva od strane Njemačke razvojne banke u skladu sa čijim procedurama se tender i sprovodi.

Na osnovu urađenih energetskih analiza ugradnjom osmog agregata dobila bi se dodatna proizvodnja  do oko 50 GWh godišnje, dok će tokom cijelog perioda godine osmi agregat biti osposobljen za pružanje sistemskih usluga elektroenergetskom sistemu Crne Gore.

Izvršni direktor EPCG Igor Noveljić naglasio je da je ovo nastavak velikih investicija u HE „Perućica“ i podsjetio na potpisivanje kreditnog aranžmana za realizaciju projekta rekonstrukcije i modernizacije HE „Perućica“ sa Njemačkom razvojnom bankom-KfW vrijednog 33 miliona eura.

Projekat ugradnje agregata A8 je vrijedan je 24 miliona eura, a njegovom ugradnjom instalisana snaga elektrane povećaće se, sa postojećih 307 MW, na 365,5 MW i time će HE „Perućica“ postati elektrana najveće instalisane snage u Crnoj Gori“, naglasio je Noveljić.

Ekonomsko-finansijske analize urađene od strane konsultanta Lahmeyer International iz Njemačke potvrdile su finansijsku izvodljivost i ekonomsku opravdanost projekta. Investicija prati inženjering, fabrikaciju, isporuku i montažu novog agregata kao i potrebne građevinske radove na dovodnom i odvodnom sistemu.

Potpisivanje ugovora o finansiranju projekta vrijednosti 24 miliona eura sa KfW bankom, kao i odabir isporučioca opreme za ugradnju agregata A8, planirani su  2021.