A A A
Objavljeno: 
Friday, Januar 29, 2021 - 13:03

INFORMATIVNO NAPLATNI PUNKTOVI RADIĆE I 30. JANUARA

Shodno zahtjevu potrošača, svi informativno-naplatni punktovi EPCG radiće u subotu, 30. januaru, u redovnom radnom vremenu 8 -16 h. Naplatni punktovi u tržnim centrima radiće po ustaljenom random vremenu u tim objektima.

Podsjećamo potrošače iz kategorije domaćinstva da se još uvijek, do 31. januara, mogu priključiti Zlatnom timu i nagradnoj igri ‘’ZLATNI TIM – UVIJEK NA DOBITKU’’, a uslov je da  stanje duga 31. januara bude 0 eura. Nagradni fond čine 200 umanjenja od 50 eura i 100 umanjenja od 100 eura (za članove Zlatnog tima koji su ujedno i korisnici usluge ‘’elektronski račun’’) na računima za utrošenu električnu energiju. Članovima Zlatnog tima obračunava se i popust od 13 odsto na stavku Aktivna energija na računu za utrošenu električnu energiju.  

Takođe, do 31. januara traje i akcija za potrošače iz kategorije Ostala potrošnja ZA ČIST RAČUN 2, u kojoj se pravnim licima koja imaju dug po osnovu utrošene eletrične energije, za početak  nudi da 30 odsto duga otplate u narednih 30 mjeseci, u fiksnim mjesečnim ratama. U akciju se mogu uključiti sva pravna lica koja imaju više od tri neplaćene fakture za utrošenu električnu energiju, bez obzira na visinu dugovanja, uz uslov da plate posljednju fakturu i potpišu Sporazum o izvršavanju obaveza po povoljnim uslovima. Potpisivanjem sporazuma pravna lica ostvaruju niz povoljnosti. Prije svega, u prvih 30 mjeseci trajanja sporazuma biće u obavezi da u 30 mjesečnih, fiksnih rata izmire 30 odsto duga. Druga povoljnost za pravna lica koja odluče da se priključe akciji je što im se, dok poštuju obaveze iz sporazuma, neće obračunavati zatezna kamata na postojeći dug. Takođe, dok se poštuje sporazum, pravna lica su izuzeta od isključenja sa distributivne mreže i mjera prinudne naplate.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti besplatnim pozivom Call centra na 19100, imejlom na racun@epcg.com, kao i putem zvanične Fejsbuk stranice EPCG.