A A A
Objavljeno: 
Friday, Jul 30, 2021 - 11:00

HE "PERUĆICA“ U REMONTU OD 31. JULA

Redovni godišnji remont  HE „Perućica“, ove godine, počeće 31. jula, a potpuna obustava rada u elektrani biće od 02. avgusta tekuće godine. Pored redovnih i uobičajenih remontnih radova na opremi i postrojenjima te dovodnom sistemu HE „Perućica“ ove godine biće odrađene, između ostalog, i dvije značajnije investicije i to: zamjena dva blok-transformatora T3 i T4 vrijednosti oko 900 hiljda eura kao i revitalizacija generatora G1 i G2 vrijednosti oko milion eura.

Ove aktivnosti se odrađuju u sklopu Ugovora zamjene 5 blok-transformatora i revitalizacije svih 7 generatora u HE „Perućica“. Ukupne vrijednosti ovih investicija su vrijednosti blizu 6 miliona eura, a očekuje se da Ugovori budu realizovani do kraja 2021. godine.

U okviru priprema za remont pražnjenje dovodnog sistema počeće  u subotu 31. jula dok će prema Planu ovogodišnjeg remonta trodnevno punjenje sistema i cjevovoda početi 31. avgusta kako bi HE „Perućica“ od 01. septembra bila spremna da se  ponovo priključi na elektro-energetski sistem.

Uzimajući u obzir bezbjednost građana, upozoravamo javnost, prije svega stanovnike naselja koja gravitiraju hidroneergetskom sistemu „Perućica“, na moguće opasnosti i molimo ih da ne izvode bilo kakve aktivnosti u vrijeme pražnjenja i punjenja dovodnih sistema HE „Perućica“.