A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jul 30, 2020 - 11:53

HE "PERUĆICA" U REMONTU OD 03. AVGUSTA

Redovni godišnji remont  HE „Perućica“, ove godine, počeće 03. avgusta, a potpuna obustava rada u elektrani potrajaće do 05. septembra tekuće godine. Pored redovnih i uobičajenih remontnih radova na opremi i postrojenjima te dovodnom sistemu HE „Perućica“ ove godine biće odrađene, između ostalog, i dvije značajnije investicije i to: zamjena dva blok-transformatora vrijednosti oko 900 hiljda eura kao i revitalizacija generatora G3 i G6 u iznosu od milion eura.

Ove aktivnosti se odrađuju u sklopu Ugovora zamjene 5 blok-transformatora i revitalizacije svih 7 generatora u HE „Perućica“. Ukupne vrijednosti ovih investicija su vrijednosti blizu 6 miliona eura, a očekuje se da Ugovor bude realizovan do 01.10.2021. godine.

U okviru priprema za remont pražnjenje dovodnog sistema počeće  u subotu 01.avgusta dok će prema Planu ovogodišnjeg remonta trodnevno punjenje sistema i cjevovoda početi 01.septembra kako bi HE „Perućica“ od 05. septembra bila spremna da se  ponovo priključi na elektro-energetski sistem.

Uzimajući u obzir bezbjednost građana, upozoravamo javnost, prije svega stanovnike naselja koja gravitiraju hidroneergetskom sistemu „Perućica“, na moguće opasnosti i molimo ih da ne izvode bilo kakve aktivnosti u vrijeme pražnjenja i punjenja dovodnih sistema HE „Perućica“.