A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Novembar 18, 2020 - 08:56

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVIH DEVET MJESECI 2020.

Tokom devet mjeseci 2020. godine, a kao posljedica pandemije Covid-19, EPCG je poslovala u ekonomskom okruženju punom izazova. Novi koronavirus usporio je ekonomiju i negativno uticao na energetski sektor gdje je došlo do pada potrošnje električne nergije i nestabilnosti berzanskog trgovanja.

Na rezultate poslovanja uticala je i izuzetno loša hidrološka situacija u prvih devet mjeseci. Naime,  deficit  pаdаvinа značajno je uticao na poslovni rezultat Kompanije.  I pored dobre spremnosti i stabilnog funkcionisanja priozvodnih objekata, jedan od glavnih faktora lošijeg rezultata u odnosu na prethodnu godinu jeste manja proizvodnja usljed lošije hidrologije. HE „Perućica” je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarila proizvodnju od 347.048 MWh, što je 33% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda 2019. godine. HE „Piva” je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarila proizvodnju od 449.176 MWh, što je 16% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda prošle godine.

U prvih devet mjeseci 2020 godine kompanija je ostvarila manje prihode od prodaje električne energije distributivnim potrošačima. Naime, u prvih devet mjeseci 2020. godine, distributivna potrošnja je iznosila 1.628 GWh, 9% manje u odnosu na isti period 2019. godine što je doprinijelo manjim prihodima za 14.16 miliona eura.

Dodatni trošak u odnosu na isti period prethodne godine EPCG je imala uvodjenjem novih ekoloških taksi na državnom i lokalnom nivou. U prvih devet mjeseci EPCG je imala dodatni trošak u odnosu na prethodnu godinu po osnovu emisionih kredita CO2 kao i uvećane troškove akcize na ugalj u iznosu većem od 8 miliona eura.

Poslovni prihodi EPCG su, u navedenom periodu, realizovani u iznosu od 218.74 miliona eura, što je za 24.2 miliona eura manje u odnosu na isti period prošle godine dok su poslovni rashodi iznosili 220 miliona eura, što je manje u odnosu na 2019. godinu za 8.5 miliona eura.

I pored očekivanih rezultata, EPCG je kao društveno odgovorna kompanija, a usljed negativnog uticaja pandemije u ovom periodu, dodatno subvencionisala skoro 20.000 domaćinstava, korisnika prava na subvenciju za električnu energiju, u iznosu od 1,55 miliona eura.

Uz optimizaciju raspoloživosti postrojenja i smanjenje troškova investicioni ciklus Kompanije sprovodi se za sada nesmetanom dinamikom uz sigurno snabdijevanje svih kupaca u Crnoj Gori.